A NEHÉZKEDÉSI ERŐ
Ha feldobsz egy botot a levegőbe, mindig visszaesik a földre, amelyből gyökerei táplálkoznak. A zsidók is mindig a gyökerekhez, a Tórához és a parancsolatokhoz térnek vissza.
(Rási, Berésit 21:21.)
HOGYAN KÖSZÖNJÜNK?
Sámmáj azt mondta: “Fogadj mindenkit barátságosan!”
(Az Atyák bölcs tanításai I. 15.)
Rabbi Jismáél ezt mondta: “Mindig fogadj mindenkit örömmel!”
(Ugyanott, III. 12.)
Rabbi Jánnáj azt mondta: “Köszönj előre mindenkinek!”
(Ugyanott, IV. 15.)
KÉSZÍTETTE: AZ ÖRÖKKÉVALÓ
A Templom első, örökké égő menórája, amelynek készítésére az Örökkévaló adott parancsot Mózesnak, oly bonyolult szerkezetű volt, hogy Mózes képtelen volt megcsinálni. “Tűzön hevítsd az aranyat!” ‑ utasította az Örökkévaló. _gy a menóra magától elkészült.
(Rási, Sömot 25:31.)
A LEGSZEBB FÉNY
A Templom menórájában csak olívaolaj éghetett, mert annak volt a legegyenletesebb, legszebb lángja.
(Semot 28:20., Tálmud)
A SZÉTÁRADÓ FÉNY
A Bét HáMikdás ‑ a jeruzsálemi Szentély ‑ ablakai kívül szélesebbek voltak, mint belül. Ahelyett, hogy beengedték volna a népfényt, kisugározták a menóra fényét, hogy beragyoghassa a világot.
Chánuká első estéjén csak egy lángot gyújtunk, minden további estén pedig eggyel többet. Ennek okát a Tálmud úgy magyarázza, hogy a felmagasztosulásért egyre többet és többet kell tennünk. Héberül ezt úgy mondják: “máálin báKódes”, ami szó szerinti fordításban azt jelenti: “magasabbra lépni”.
“Moshiach Times”

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 22.