Még egy szög sem

 lehetett fémből a jeruzsálemi Szentélyben, mert a pusztító eszközök szoktak fémből készülni, a Szentély pedig a béke hajléka.
Útjavítás

A Jeruzsálembe vezető utak javítását harminc nappal Peszách előtt kezdik el, hogy az ünnepre mindenki nehézség nélkül juthasson fel a szent városba.

Két garas

Amikor Hillél szegény volt, naponta két garasért fát vágott. Az egyik garast a családjára költötte, a másikat a jesivának adta, ahová Tórát tanulni járt.

 Kicsiny fény is elegendő,


 hogy eloszlassa a nagy sötétséget. A micvá olyan, mint a gyertyaszál: szerteáradó fénye a Tóra.

Mind gyümölcsöt hoznak

A Messiás idejében még azok a fák is termést hoznak, amelyeknek most még nincs más hasznuk, mint az árnyékuk, amelyben hűsölhetünk.

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 9. szám – 2014. július 28.