Mordecháj, a zsidó

Mordecháj az első ember, akit a Tóra mint zsidót – jehudit – említ. Ennek az az oka, hogy életét kockáztatva nem hajbókolt Hámán előtt, és ezzel követésre méltó példát mutatott az egész zsidó népnek.

„Mordecháj azonban nem hajtott térdet…”

Hámán valójában Mordecháj szolgája volt. Hosszú idővel a Megilában leírt események előtt történt, hogy egyszer kis híján szomjan halt, s a víz fejében eladta magát Mordechájnak. Akkor még nem ismerték a papírt, így az adásvételi szerződést Mordecháj sarujának talpára írták.

Mint kalapács a sziklát…

Mint a kalapács, amely ezer szilánkká zúzza a sziklát, a Tóra minden egyes szava a bölcsesség és az értelem súlyával terhes. (Rási: Brésit 33:20.)

A vegetáriánus Eszter királyné

Áhásvéros palotájában Eszter királyné úgy tartotta be a kóserság előírásait, hogy sohasem evett húst.

Eszter királyné még Áhásvéros palotájában is mindig megtartotta a szombatot. Miután mindennap másik szolgáló volt mellette, senki sem jöhetett rá, hogy a hét egyik napját másképpen tölti el, mint a többit.

Különös erő
A zsidó gyerekek a Tóra tanulása által különös erőre tesznek szert, hogy megvédhessék zsidó népüket ellenségeitől. „Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.” (Zsoltárok 8:3.)

22 000 gyerek járt Mordechájhoz Tórát tanulni és imádkozni. Az ő érdemük, hogy Hámán gonosz rendeletének nem lett foganatja.

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 8. szám – 2014. július 28.