A megfelelő házastárs megtalálása nem kis feladat és még a legvallásosabb körökben is előfordulnak nehézségek. A Lubavicsi Rebbe számtalan alkalommal foglalkozott e témával, alább az ő tanácsait olvashatják az Anash.org gyűjtése alapján.

A Rebbe többször nehezményezte, hogy a házasodni szándékozó fiatalok, illetve szüleik túl nagy gondot fordítanak másodlagos, kevésbé fontos szempontokra, amikor a szóba jöhető házastársról döntenek.

„Ha a legfőbb dolgok rendben vannak, általában ajánlatos figyelmen kívül hagyni az apróbb hiányosságokat, nem is beszélve a felületes szempontokról. A legnagyobb jelentőségű dolgokra kell hangsúlyt helyezni, mint például az istenfélelem, illetve a Tóra és a parancsolatok betartása, mert végső soron ez az ember legfőbb feladata az életben. A legfontosabb dolog az, hogy a házasság szilárd alapokra épüljön. Az alapot pedig az istenfélelem és a Tóra képezze. Ennek van igazán nagy jelentősége, a szilárd alapoknak és nem a »járókelők« felületes véleményének, amikor a ház külsődleges szépségéről mondanak véleményt. A párkeresésnél a lényegi tulajdonságokra kell koncentrálni, nem pedig a felszínes, lényegtelen dolgokra”

– mondta a Rebbe.

A Rebbe szorgalmazta az askenázi (európai) és szfárádi (közel-keleti, észak-afrikai) származású fiatalok házasságát, még azokban az időkben is, amikor a kulturális különbségek jelentősebbek voltak, mint ma. Ez forradalmi megközelítésnek számít jelenleg is, hiszen más haszid közösségekben szinte elképzelhetetlen, hogy ne askenáz párral házasodjanak és az oktatási intézményeikben is korlátozzák a keleti származású zsidók felvételét. A Rebbe számára a más kultúrájú családi háttér elhanyagolható különbségnek számított, amikor két, egyébként összeillő fiatal akart szilárd zsidó otthont építeni együtt.

A Rebbének szokása volt levélben gratulálni a közösség új házaspárjainak, melyben mindig hangsúlyozta, hogy

a zsidó otthon alapja a Tóra és a parancsolatok, és erre építkezve élhetnek boldogan és békében hosszú éveken keresztül.

Egy haszid megkérdezte egyszer a Rebbét, hogy mi a véleménye egy olyan vőlegényjelöltről, aki nem tartozik a Chábád közösséghez. A Rebbe így felelt: „Hát nem ismert még eléggé a véleményem ez ügyben? Ön sem tudja?

Úgy gondolom, hogy össze lehet házasodni valakivel, aki nem lubavicsi haszid, mert ezáltal kerül majd közelebb Lubavicshoz.

A haszidizmus ereje olyan nagy, hogy magával ragad mindenkit, aki komolyan foglalkozik vele. A lubavicsi fél tehát mindenképpen nagy hatást gyakorol majd a párjára. Egy vallásos és jóindulatú személy jelenlegi hovatartozása nem jelenthet akadályt a párkeresés során. Ha pedig egy értékrendet vallanak, de különbözik a viseletük, a héber kiejtésük vagy egyes szokásaik, azt nyugodtan lehet jelentéktelen, felszínes különbségként kezelni”.