Válás

 A get dokumentum szabályai

 

Naftali Silberberg

A get dokumentuma jelenti ki, hogy a férj el kívánja „engedni, bocsátani” feleségét, és „el kíván válni” tőle. Kijelenti azt is, hogy „senki emberfiának ez ellen a mai naptól ellenvetése nem lehet, s te szabad vagy minden férfi számára”.[1] A következők a get dokumentumának alapvető szabályai:

* A getet gyakorlott írnoknak kell papírra vetnie, tartós tintával és lúdtollal. A kalligráfia szabályai nem teszik lehetővé, hogy az írnok golyóstollat használjon. A get megírása előtt az írnok egy éles eszközzel tizenkét horizontális vonalat karcol a papírra, ezek vezetik majd az íráskor. A tizenkét sor alatt két kisebb sort karcol, ott írják majd alá a tanúk. Mindkét oldalon margót is karcol a papírra. A get írásakor a sorokat kiegyenlítetten tölti meg, margótól margóig.

* Az írnoknak zsidó felnőttnek kell lennie, és nem lehet a férj vagy a feleség rokona.[2] A szentírási vers így mondja: „és [a férj] válólevelet ír neki”.[3] De minthogy a legtöbb férfi nem jártas a get megírásának finom szabályaiban, írnok írja meg, aki a férj nevében jár el. A férj szóban bízza meg az írnokot, hogy járjon el helyette, még mielőtt az iratot elkezdi kiállítani. Ráadásul a get kiállításához szükséges segédeszközöknek is a férj tulajdonában kell lenniük, tehát a get írása előtt az írnok a papírt, a lúdtollat és a tintát átruházza a férjre. A férj átveszi ezeket az eszközöket (ez szükséges a birtokátruházáshoz), s azután visszaadja őket az írnok kezébe.

* Az egyik legfontosabb szabálya a get megírásának éppen az, hogy konkrétan annak a házaspárnak a számára írják meg, amely aztán él vele. Ez kizárja az előre gyártott nyomtatványok alkalmazását.

* Bár a get elvileg bármilyen nyelven készülhet – ha megvannak benne a halácha által megkövetelt kulcskifejezések –, az általánosan elfogadott szokás szerint arámiul készül.

* Minthogy az írnok pusztán a férj képviselője, az egész iratot egyes szám első személyben fogalmazzák: „Én, XY határoztam el szabad akaratomból, hogy elválok…”

* A get minden betűjét, minden szavát aprólékos gonddal rajzolják meg. Egyetlen betűnek sem szabad elmosódottnak, kivehetetlennek lennie, és két betű nem érhet egymáshoz.

* Az is több ezer éves szokás, hogy a getet tizenkét sorban írják meg. A tanúk a tizenkettedik sor alatt írják alá. Számos okát adták már ennek a szokásnak, ezek között van az is, hogy a get szó héber számértéke 12. A 12 sor az asszony szabadságát is kifejezi: immár a tizenkét törzs bármely tagjához férjhez mehet.[4]

* Rabbinikus előírás, hogy a dokumentumnak a válás dátumát is tartalmaznia kell. Ez szükséges ahhoz, ha utóbb a házasság végének pontos dátumát kell megállapítani.[5]

* A házasfelek neve fel van tüntetve az iratban. Hogy a felek azonosítása minden kétségen felül álljon, a férj és a feleség minden ismert becenevét is feltüntetik.

* Bölcseink utasítása szerint a get kiállításának helyét is bele kell foglalni a dokumentumba. Minthogy sokan viselik ugyanazt a nevet, a hely megjelölése segít egyértelműbben azonosítani a dokumentumban említett férjet és feleséget: sokan viselik a „Joszéf, Simon fia” nevet, de egy konkrét városban még az is lehet, hogy csak egyvalaki. Ha a dokumentum valódiságát vitatják, szükséges lehet a tanúk felkutatásához is a helynév, ők tudják ugyanis igazolni az irat valódiságát. Ha szerepel rajta a helynév is, az megkönnyíti a tanúk felkutatását. További elővigyázatképpen az iratba foglalják a közeli folyók és patakok nevét – arra a valószínűtlen eshetőségre való tekintettel, ha két azonos nevű város is van.

* A válás csak akkor érvényes, ha két tanúja volt. Elvileg ezek a tanúk csak a get átadását tanúsítják; bölcseink azonban megkívánják, hogy írják is alá az iratot. Ez is elővigyázat, figyelembe véve azt az eshetőséget, hogy az irat érvényességét utóbb megtámadják. Ilyen esetben a dokumentumon szereplő aláírások is ellenőrizhetők, és az irat érvényessége megállapítható.

 

[1] A get szövege a 57. oldalon olvasható.

[2] Ez az elővigyázatosság arra az esetre szolgál, ha az írnokot bíróság elé idézik, hogy a get érvényességét tanúsítsa – márpedig rokon tanúvallomása nem számít a zsidó bíróság előtt.

[3] 5Mózes 24:1.

[4] Bár az elvált asszony kohén férfihoz nem mehet hozzá, Lévi törzsének más tagjaihoz hozzámehet.

[5] Az ilyen érvényességi igazolásra két okból lehet szükség: 1) házastársi hűtlenség vádja esetén, amely büntetendő kihágás; 2) a házasság végéig a férjet tekinti a törvény a feleség vagyona őrzőjének, gondviselőjének és haszonélvezőjének – kivéve ha más módon rendelkeztek. A válás pontos dátuma nagyon fontos lehet, ha a feleség azt állítja, hogy volt férje változatlanul hasznot húz az ő vagyonából, miközben erre többé nincsen joga.

Megszakítás