Pészah a régészeti leletekben és a midrásokban

 Vasvári Pál utcai zsinagóga
Mózes a tíz csapás után, a fáraó engedélyével és az Örökkévaló parancsára, kivezette Izrael népét Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából.
Előadóink végigvezetik a jelenlévőket a kor eseményein, a Tóra és a midrások alapján, valamint bemutatják annak régészeti emlékeit is, hogy pészah ünnepe ne csak spiritualitásban, de ismeretekben is gazdagjon.
Helyszín: Vasvári Zsinagóga – Sász Chevra Lubavicsi zsinagóga (1061 Budapest, Vasvári Pál utca 5.)
Időpont: 04.16.
17:00 Dr. Gürtler Katalin – Az egyiptomi kivonulás régészeti emlékei
18:00 Szabó Gyuri – Pészah: Az egyiptomi kivonulás a Tórában és a midrásokban
Megszakítás