HAVRUTA – EGYÜTT TANULÁS HÁZA

 Zsilip - Újpesti rakpart 1., Budapest, Hungary, 1137
A tanulás a zsidóság számára nem pusztán akadémiai tevékenység, hanem egyenesen világnézeti kérdés; értékrendünk és életformánk szerves része.
A többes szám sem véletlen, hisz a zsidóság nem egyéni ügy. Ereje ugyanis éppen abból a közösségi gondolatból származik, melynek egyénileg mind részesei vagyunk.
Tanházunk is e két alapvetés, a tanulás szeretete és a közösség iránti elköteleződés köré szerveződik, melyben a jesivák mintájára pár fős csoportokban, együtt gondolkodva sajátítjuk el az ősi tudást.
 
Hiánypótló tankörünk, a Havruta kapuja ezért közösségünk minden tudásra szomjas tagja számára nyitva áll.
Azok a tanulótársak pedig, akik az órák legalább 80%-án jelen vannak, mind elnyerik a tanház különleges ösztöndíját: egy közös utat Izraelbe.
 
Ne feledd, a tanulás szárnyakat ad!
 
Órarendünk
 
Hétfőnként 17:30-tól
Megyeri Jonatán rabbi – A szombat törvényei (magyar nyelven)
Oberlander Báruch rabbi – A Messiás a zsidó jogban és a Kabbalában (magyar nyelven)
Győrfi László – Zsinagógai útmutató, kósersági iránymutató (magyar nyelven)
Rabbi Sholom Wechter – A zsidó ünnepek törvényei (angol nyelven)
Rabbi Mordchai Back – A zsidó lélek (héber nyelven)
 
Mikor?
Hétfőn és csütörtökön: 17:30-18:30
Hol?
Zsilip (1137 Budapest, Újpesti rkp. 1.)
Mivel az órák hétfőn és csütörtökön is párhuzamosan zajlanak, ezért egy nap csak egy órán tudsz majd részt venni.
 
Megszakítás