Ebben az évben augusztus 28-án kezdődik a zsidó naptár utolsó hónapja, elul, ami a megtérés időszaka azóta, hogy Mózes a Szináj-hegyről lehozta a kőtáblákat. De várjunk csak, az nem Sávuotkor történt?

Mindenki ismeri a történetet, hogy Mózes fölment a Szináj-hegyre és miközben ő átvette az Örökkévaló legszentebb ajándékát, a Tórát, odalent a várakozásba belefáradt zsidó nép bálványt állított az egyiptomi szokások szerint. Amikor ezt Mózes meglátta, dühében összetörte a két kőtáblát, aztán visszament a hegyre, hogy bűnbocsánatot nyerjen a zsidó népnek – amit meg is kapott két újabb kőtáblával együtt.

Azt már kevesen tudják, hogy Mózes valójában nem két­szer, hanem háromszor negy­ven napot töltött a hegyen. Har­madjára elul hónap el­sején ment vissza, miután a má­sodik negyvennapos ott-tartózkodásával elnyerte az Örökkévaló kegyelmét. Nem ment üres kéz­zel: magával vitte a széttört kő­táblák maradványait és a saját maga faragta új kőtáblákat. Egészen Jom kipurig maradt a hegyen, addigra telt le a harmadik negyven nap is. Így vált ez az időszak a megtérés és a megbocsátás idejévé.

Hogyan tudunk megtérni? Erre nézvést jó útmutatást ad az ünnepi imarend, amelyben szerepel, hogy a megtérés, az ima és az adakozás megvéd a rossz sorstól. Első lépés tehát, hogy megbánjuk bűneinket, megbocsátunk azoknak, akik nekünk ártottak és elnézést kérünk azoktól, akiknek mi ártottunk. Emellett fontos, hogy valóban megváltozva is viselkedjünk: többet imádkozzunk, több figyelemmel forduljunk vallási kötelezettségeink és ezzel az Örökkévaló felé. Végül, de nem utolsó sorban, tegyük ezt úgy, hogy másoknak is haszna legyen belőle, hogy adakozásunkkal jobbá tegyük a világot.

Amikor Mózes először a hegyen járt, és lehozta a kőtáblákat, amiket teljes egészében az Örökkévaló készített, egy bűnben fetrengő népet talált. Ám az Örökkévaló megbocsátott nekik és adott egy újabb esélyt. Ugyanígy mi is elnyerhetjük a bocsánatát, ha teszünk érte. Hiszen Mózesnek is sajátkezűleg kellett kifaragnia a második kőtáblákat.

Idén augusztus 28-án kezdődik elul hónap és ezzel elindul a visszaszámlálás a végső bepecsételés felé. Még bőven van időnk, használjuk ki jól!

Steiner Zsófia

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 51. szám – 2022. augusztus 25.