Kártérítést fizet a Tel-Avivi Egyetem egy zsidó hallgatójának, mert nem tartották tiszteletben a vallásos meggyőződését. Az intézménynek 45 ezer sékelbe (közel ötmillió forintba) kerül, hogy nem vettek tudomást a zsidó vallás egyik legfontosabb előírásáról, a kóserságról. Mindezt egy olyan országban, ahol semmiféle nehézséget nem okoz a megfelelő étterem kiválasztása. A hallgató külföldi diákokkal vett részt több találkozón és csupán annyit kért, hogy időnként kóser étteremben tartsák azokat, de kérését durván elutasították – írja a The Yeshivaworld.

Az ügyben ítélkező bíró úgy vélte, hogy az egyetem vezetése negatívan diszkriminálta a kóserság szabályai szerint étkező hallgatóját, tapintatlan és lekicsinylő módon kommunikált vele, továbbá még megfontolásra sem méltatta a kérését. Az egyik válaszlevélben például így támadtak a kérését benyújtó diákra:

„Ön csak a saját, személyes érdekeit tartja szem előtt. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ország lakosságának egynegyede nem zsidó, ám ők is egyenlő állampolgárok”.

A bíró így folytatta indoklását: „Míg a felperes azon jogait igyekezett gyakorolni, amelyek állítása szerint megilletik, az alperes nem habozott zaklatással vádolni őt. Az alperes például a következőt nyilatkozta: »Ez a per zaklatás. A felperes jogtalan és felháborító módon próbálja ráerőltetni a saját hitét az egyetemre és annak minden hallgatójára, beleértve a külföldi diákokat is, akik a saját pénzükből finanszírozták a kapcsolatépítő találkozókat«”.

Az ítéletben megállapították, hogy az egyetem annyira tiszteletlenül bánt a kérvényező hallgatóval, hogy egy felháborító hangnemben írt levélben válaszoltak neki.

„Az a kérés, hogy legalább egy találkozót egy kóser étteremben rendezzenek meg, nem indokolatlan. A kóser étkezés iránti igény nem a felperes különleges kulináris elvárásairól szól. A kóser étkezés vallási előírás, mely jól ismert mind a zsidó, mind a muszlim közösség számára és ez a két csoport alkotja az izraeli társadalom döntő többségét”.

A hallgató százezer sékel jóvátételt követelt az őt ért diszkrimináció miatt, illetve egy olyan határozatot, mely megtiltja az egyetem számára, hogy diszkrimináljon a hallgatók között és nem kóser éttermekben tartson rendezvényeket.

Ez utóbbi kérésnek a bíróság nem adott helyet, ám a negatív diszkrimináció tényét megállapította, amiért harmincezer sékel kártérítést ítélt meg a felperes számára, továbbá kötelezte az egyetemet a 15 ezer sékelnyi ügyvédi költség megfizetésére.

Sáj Glick, a Becálmo jogvédő szervezet vezetője a következőt fűzte az ügyhöz: „Üdvözlöm a bíróság döntését, mely szerint a vallásos embereket is megilletik az általános emberi jogok. Igen sajnálatos, hogy a Tel-Avivi Egyetem, mely büszke saját liberalizmusára, toleranciájára és nyitottságára, ilyen érzéketlen a vallásos társadalom és a vallásos életvitel irányában. Biztos vagyok benne, hogy ez az eset ráébreszti a közösségi intézményeket és szervezeteket arra, hogy a vallásos társadalomnak és a vallásos életvitelnek is kijár a tisztelet.

Megszakítás