Egy nap az Újévi Imakönyv történetéből

Sajtótájékoztató az Írók Könyvesboltjában

1997 szeptember 16-án, délután 4 órakor került sor a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület idei, talán legszebb programjára. Megjelent ugyanis az új fordítású, a kétnyelvű imakönyv sorozat 742 oldalas II. kötete, az Izrael Fohásza – A Zsidó Újév Imarendje című nagy fontosságú, egyszersmind igen tetszetős kiadványa, s ebből az alkalomból tartották meg a könyv premierjét.

A rendezvényre az Írók Andrássy úti Könyvesboltjában került sor, az érdeklődők népes táborának jelenlétében. Oberlander Báruch rabbi, az imakönyv kiadásának kezdeményezője, eredetileg meghívta Habsburg Ottót, az Európai Parlament tagját, a kontinens nyugati térfelének ismert közéleti szereplőjét, aki méltán és méltó módon képviselte volna e rendezvényen történelmi családját.

Habsburg Ottó végül levélben üdvözölte az esemény résztvevőit a fontos alkalomból, s szóban is közölte: örülne a közeli személyes találkozásnak. Hangsúlyozta: örömmel tisztelegne a magyar zsidóság szellemi nagysága előtt.

Volt még egy ünnepi mozzanata a premiernek. Az Írók Könyvesboltja igazgatónője, Nagy Bernadette ugyanis kiemelkedő közéleti tevékenységéért elnyerte Budapest Terézváros Önkormányzatának Díszoklevelét.

A Nagyünnepi Újévi Imakönyvet Dr. Schöner Alfréd, az Országos Rabbiképző Szeminárium főigazgatója mutatta be. Rendkívül színvonalas előadásban ismertette a korábbi fordítások történetét, s elemezte a jelenlegi fordítás kiemelkedő szépségét. Szólt Friedmann Miklós – Jiszrael Menáchem Hákohén – ortodox kántorról, az egyik legnépszerűbb pesti cházánról, aki szépívű pályáját a Páva utcai templomban koronáták meg, és akinek emlékét ez az imakönyv igyekszik méltó módon megőrizni. Oberlander Báruch kiadói köszöntöjében méltatta a szerkesztő, Naftali Kraus izraeli író és publicista sokirányú érdemeit, fáradhatatlan tevékenységét a siker érdekében. Külön aláhúzta, hogy az imasor összeállításánál hangsúlyos figyelmet fordítottak a magyarországi áskenáz hagyományokra, s e nuszáchtól semmiben sem tértek el. Ez azért fontos, mert a hagyományok megőrzése a tradíciók újraélesztői számára is létfontosságú szellemi kérdés. Megköszönte a támogatók önzetlen segítségét, akiknek emléke ezáltal fennmarad.

Benedek István Gábor, a könyvpremier zárszavában megköszönte Fábián György képszerkesztő művészi értékű munkáját, s köszönetet mondott a sajtó nagyszámú képviselőjének a megkülönböztetett érdeklődése miatt.

A hallgatóság soraiban foglalt helyett Dr. Komoróczy Géza professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Intézetének vezetője, és Hovanyecz László a Népszabadság munkatársa is. Itt, ezen a könyvbemutatón készült el az az interjú, amely 1997. november 1-én, szombaton, oldalnyi terjedelemben jelent meg a Népszabadság Hétvége című mellékletében.

Az interjú egyben tisztelgés is Oberlander Báruch rabbi lassan évtizedes magyarországi tevékenysége előtt, melynek során új dimenziói nyíltak az újjászerveződő és erősödő zsidóságnak.

Smuél B.

Megjelent: Egység Magazin 8. évfolyam 31. szám – 2014. július 30.

 

Megszakítás