Hegedüs Géza
 

Egy nagysikerű vallásos mesekönyv

Ilyen is van: szórakoztató, nemegyszer mulatságos imakönyv. Magyaros héberséggel:Pészachi Hagadá. – “Pészach” az egyiptomból való kivonulás ünnepe. Ennek első estéje a “széder”, amikor gazdag lakomával, kényelmesen karosszékben ülve kell emlékezetünkbe vésni, hogy a most következő éjszaka minden más éjszakától különbözik. Héberül is közmondássá vált előesti imádságának kezdete. Az is héberül idézi, aki nem is tud héberül: “Manistanó halajló háze?” vagyis: “Miben különbözik ez az éjszaka a többi éjszakától?” Ez a magyarosan “Hagadá”-nak mondott olvasmányos hangvételű imakönyv erre a kérdésre ad elbeszélő hangú választ. Az évezredek örökítette szöveg egyszerre szól fiúkhoz és apákhoz. A serdült – vagyis 13 évesnél idősebb – ifjakat felvilágosítja, hogy miről is kérdezősködjenek az ünnep beálltakor, és az apákat, hogy mit válaszoljanak az ünnepi vacsora megkezdésekor. És hogyan válaszoljanak.

Az egész Hagadá annak a példázata, hogy a legkomolyabb témákról hogyan lehet mesélgetve, szinte szórakoztató hangon beszélni. Az egész vallásos szöveg egy világi tevékenység, egy közös vacsora jelképes értelmezése. Így minden fogás egy vallási élmény jelképes gyakorlatát jelenti. Ez minden esztendőben a húsvét előestéjén tartott családi vacsorákon ismétlődik nemzedékről nemzedékre.

Az elbeszélő próza – könnyed mesélgetéstől komoly hangvételű krónikamondásig – valamennyi műfaj árnyalatában lehet adomázóan derűs és oktató hangvétellel komoly. A Hagadá elejétől végig példázatok sorozata a legkülönbözőbb hangárnyalatra. A Hagadá olvasása vagy felolvasása, vagy akár idézgetése, egy pillanatig sem térhet el a mesélgető jellegtől. Az olyan népmesei jellegű történet, mint a “Gödölye” története, amelyet “apám vett két garasért”, meghatározza a hangvétel jellegét. De azt is mindig szem előtt kell tartani, hogy ezt az oktató mesének is felfogható szöveget este, vacsora folyamán mondja az a fiú, akit az asztalfőnél ülő apa felkér vagy egyenest felszólít, hogy mondja el a közös étkezés vallási jelentőségét.

Ez a mesélő hangja ellenére egyértelműen vallásos szöveg, talán még azt is mondhatjuk, hogy imádság, a legtöbbet ismételt szövegek egyike, mondották már “vallásos bestseller”-nek is: A zsidó élet és életforma a Tórában gyökeredzik. A Tóra tekercsei pedig Mózes öt könyvének felolvasásra szánt másolatai. Lényegében ennek előolvasmánya a Hagadá. Olvasásra és felolvasásra való elbeszélő szöveg. Akinek fontos és érdekes a zsidó vallásos gondolkozás, leghelyesebb, ha a Hagadá mindig szórakoztató olvasásával kezdi.

Ez a kiadás, amelyet kezében tart az olvasó, képzőművészeti remekmű. A képek, a szedésformák, a betűalakzatok, a papír rendkívüli finomsága önmagukban is emelkedetté teszik az elmélyült olvasást. A könyv úgy legyen mindennapi olvasmány, hogy minden kifejezése maradandó élményt nyújtson az olvasónak.

Az őrködés éjszakája – Peszáchi Hágadá

Magyar Könyvklub – Chábád Lubavics Egyesület

LIII+151 oldal,

 

Megjelent: Egység Magazin 9. évfolyam 38. szám – 2014. július 30.