EGY IGAZ EMBER HALÁLÁRA

Mi minden nem volt Áháron (Andy) Méir (Mayer) hosszú élete során? Pesti ortodox csemete, cháluc, kibucnik (Maszuot Jichák), majd hadifogoly Gus Ecijonban, ismét cháluc, családapa, bankár, gazdasági szakértő, mecénás, filantróp, tiszteletbeli konzul és üzletember.

Mindezen kívül és felül egy kedves és szívélyes ember volt, aki még “ott tartott” hogy szó szerint betartotta az Atyák bölcs tanítását, mely szerint “fogadj minden embert szívélyesen”. Ő valóban szívélyesen fogadott mindenkit – lett légyen az közveszélyes nudnik (ilyen sok van a magyar jisuvban), vagy megveszekedett snorer (ilyen is van, nem kevés, abban a vallásos közegben, amelyben Áháron élt).

Szó szerint mindenkit

Ha tudni akarjuk valakiről, ki és mi volt életében, körül kell nézni a temetésén – ki vesz részt azon a szertartáson, ahol a “főszereplőtől” már nem várható semmi. Áháron (Andy) Méir temetésén mindenki ott volt, diplomaták, élükön a magyar nagykövettel, rabbik, beleértve az országos főrabbit, kibucnikok, bankárok, jesiva-bócherok és NVP korifeusok – mindenki. A gyászbeszédek főleg szerénységét hangsúlyozták – Áháron el is pirult volna, ha hallja – no meg szívélyességét, szolgálatkészségét.

Ki tudta a diplomaták körében és nemzetközi pénzemberek szalonjaiban otthonosan mozgó Andyról, hogy minden reggel hat órakor ott van a minjenben, hogy évtizedek óta részt vesz a Mizráchi Bank Talmud-óráin (amit annakidején ő vezetett be); ki hitte volna, hogy a kipá akkor sem hiányozhatott a fejéről, ha a magyar miniszterelnökkel társalog?

Volt beosztottai a Mizráchi Bankban emberiességét emelték ki, mások meg arról az űrről beszéltek, amit maga után hagyott. Ki fogja betölteni – ha egyáltalán betölthető? Mert a magyar tiszteletbeli konzuli posztra még csak lehet (ön)jelöltet találni, de ki fog mostantól gondoskodni a Midrásiáról, a Bét Hátfucot magyar részlegéről; erről és arról a jesiváról vagy jótékonysági intézményről, amelyeknek szigorúan titokban, a diszkréció sűrű fátyla alatt, juttatott Áháron a zsidók által intézményesített mátán böszéter alapján?

Családja főleg azt hangsúlyozta, milyen hősiesen, zokszó nélkül viselte el súlyos betegségét, amiből már nem épült fel. Bölcseink azt mondották “a férj feleségének hal meg” (Szánhedrin 22b.). Andy hűséges felesége, Zippora, aki sok évtizede jóban-rosszban mellette állt, tanúsíthatja ki volt Andy, és mi az az üzenet, amit a világra hagyott.

Ez a világ nem mindig mutatott neki barátságos arcot. A bankárok pere, amibe belekeverték, mély sebet ejtett lelkén, és annak ellenére hogy a végén felmentették, bűnbaknak érezte magát, aki mások helyett vezekel.

74 éves volt Áháron Méir – az egyik legfényesebb karriert befutó magyar-zsidó – amikor a gyilkos kór elvitte. Három fia – egyikük rabbi – mondott sírjánál kádist. Népes családja gyászolja és mi, akik ismertük és nemcsak tiszteltük, de szerettük is őt – nem fogjuk elfelejteni.

Naftali Kraus

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 49. szám – 2014. augusztus 5.