Miután az előző héten befejeztük a Berésit könyvének olvasását, átlépünk Mózes második könyvébe, mely első szakasza után a Smot nevet viseli.

Az izgalmas történetekben bővelkedő, több évtizedet felölelő Smot szakasz különleges abból a szempontból, hogy számos nőalak bukkan fel benne, akik Mose Rábénu – Mózes mesterünk – életében mindannyian kulcsfontosságú szerepet töltöttek be. Közülük mutatjuk most be Sifrát, Puát és Ciporát. Három másik nőnek, akik szintén ebben a fejezetben szerepelnek, csupán a nevét említjük meg: Jochevéd, Mózes anyja, Mirjám, a nővére és Bátjá, Fáraó lánya, aki felnevelte őt.

Sifra és Pua

Fáraó maga elé hívatta a zsidó szülésznőket, Sifrás és Puát, és elrendelte, hogy hajtsák végre kegyetlen parancsát: öljenek meg minden újszülött zsidó fiút. Az istenfélő szülésznők azonban nem bántották az újszülötteket, és amikor Fáraó kérdőre vonta őket, azt mondták, hogy a zsidó nők már az érkezésük előtt életet adnak a gyermekeiknek. Az Örökkévaló azzal jutalmazta meg őket, hogy utódaik lévik (a papi törzs) és királyok lettek. Ez a bátorság tette lehetővé Mózes megszületését s életben maradását is.

Ki volt ez a két vakmerő asszony? A Talmud (Szota 11b) közéi a leismertebb magyarázatot: Sifra nem más, mint Jocheved, Mose anyja és Pua pedig Mirjám, Mose nővére (vagy Eliseva, Mose sógornője, Áron felesége). Rási továbbfűzte ezt a magyarázatot, mondván: a Sifra név a lesáper, javítani szóból ered, mivel Jocheved megtisztította az újszülötteket, és kiegyenesítette a tagjaikat, Pua pedig megnyugtatta őket. Vannak, akik azt elmondják, hogy rajtuk kívül még rengeteg bába volt a zsidók között, hiszen, ahogyan a midrás meséli, a zsidó nőknek hatos ikrei születtek, és ez a két asszony volt a szülésznők vezetője, ám Rási úgy véli, hogy valóban ők ketten látták el ezt a feladatot a zsidók között, hiszen, ahogy Fáraónak is jelentették, hamarabb adtak életet a gyermekeiknek, mint hogy ők megérkezhettek volna. A lubavicsi Rebbe hozzáteszi, hogy Jocheved és Mirjám komplikációk esetén mindig az asszonyok rendelkezésére álltak, és a zsidók bíztak bennük, mert szentéletűek és istenfélők voltak.

Van azonban egy másik magyarázat is: a regensburgi Jehuda ben Smuel rabbi (1150-1217) és más középkori források szerint Sifra és Pua nem lehetett Jocheved és Mirjám, hanem szentéletű betértek voltak, akiket Fáraó jelölt ki az egyiptomiak közül a zsidó fiúgyermekek megölésére. Fáraó nem várhatta el ugyanis két zsidó nőtől, hogy saját népük gyermekeit megöljék.

A Málbim néven ismert, szintén középkori kommentátor egy harmadik megközelítést ajánl: szerinte a két név két szerepet jelöl: az egyik asszony a vajúdást segítette, a másik pedig elvágta a köldökzsinórt és ellátta az újszülöttet. Szerinte Fáraó nem két szülésznőt hívott magához, hanem az összes, a zsidók közt tevékenykedő, egyiptomi származású bábát, akik viszont mind szentéletű asszonyok voltak, akik félték az Örökkévalót, és megtagadták Fáraó parancsát.

Cipóra

Ebben a fejezetben ismerkedünk meg Cipórával, a midjáni főpap, Jitró lányával, Mózes feleségével, aki két fiút szült a zsidó nép vezetőjének: Gersomot és Eliézert. A midrás elmeséli, miért nevezték őt Cipórának, madárnak. Az egyik magyarázat szerint, ahogyan a madár vére megtisztítja a leprával fertőzött házat, ugyanúgy tisztította meg ő apja házát a bálványoktól. A másik midrás pedig azt mondja, hogy ahogyan a madarakat csodálják a szépségükért, úgy csodálták Cipórát a gyönyörűségéért.

„És beleegyezett Mózes, hogy lakjék a férfiúnál; és ez odaadta Cipórát, az ő leányát Mózesnek”. (M.II. 2:21)

A midrás érdekes háttértörténetet kínál Mose és Cipóra házasságához: amikor a Fáraó elől menekülő Mózes elmondta Jitrónak, aki korábban Fáraó tanácsadója volt, hogy mi történt, a midjáni főpap egy gödörbe dobatta, hogy éhen haljon ott. Cipóra azonban megkönyörült rajta, kenyeret és vizet vitt neki tíz éven át. A tizedik év végén így szólt apjához: „ezt a hébert, aki tíz éve van a gödörben, senki nem kereste, nem hozhat hát veszélyt már ránk, ha a házunkba fogadjuk. Ha megfelelőnek látja apám, küldessünk érte, hogy lássuk él-e, avagy meghalt.” Jitró, aki természetesen nem tudott arról, hogy a lánya tíz éven át etette Mózest, azt felelte: „Lehetséges volna, hogy egy tíz éve bezárt ember még él?” – Így felelt Cipóra: „Apám talán nem hallott arról, hogy a héberek Istene milyen hatalmas, és milyen csodákat tesz velük? Megóvta Ávráhámot a tűztől, Jicchákot a kardtól és Jáákovot az angyaltól, aki harcolt vele. Vagy vegyük például magát Mózest, aki megmenekült a Nílustól és Fáraó kardjától. Biztos vagyok abban, hogy Isten akár most is megmenthette.” – Amikor kettesben elmentek megnézni, mi lett a bezárt héber menekült sorsa, az Örökkévalóhoz imádkozva találták őt. Kiemelték a gödörből, megmosdott és a családi asztalhoz vitték. Ezután Mózes feleségül kérte Cipórát, aki életben tartotta őt és gondoskodott róla tíz éven át. Egy másik midrás éppen fordítva beszéli el: Cipóra fülig szerelmes lett a Jitró házába érkező Mózesbe, és ő maga kérte meg apját, hogy engedje meg, hogy összeházasodjanak.

Később, amikor már Egyiptom felé tartottak, hogy Mózes teljesítse Istentől rendelt hivatását, Cipóra ismét megmentette férje életét. Amikor megszálltak valahol, Isten angyala készült lecsapni a nagy vezetőre, ekkor Cipóra fogott egy követ, és azonnal körülmetélte vele újszülött fiukat. Gyors észjárással rájött ugyanis, hogy az Örökkévaló azért haragudott meg a küldöttjére, mert az egyiptomi utazás miatt halogatta fia körülmetélését.

Cipóra és két gyermeke azonban végül nem ment le Egyiptomba, hanem visszatért apjához Midjánba, és csak később, a kivonulás és a Vörös-tenger szétválasztása, mások szerint a Szináj-hegyi tóraadás után, vagyis legalább egy évvel később találkozott újra a férjével. Ekkor azonban Mose már nem egy egyszerű birkapásztor volt, mint korábban Midjánban, hanem az egész zsidó nép vezetője. Cipórának hatalmas áldozatot kellett hoznia ezért, hiszen férje, hogy állandóan készen álljon az Örökkévalóval való kommunikációra, teljesen külön élt tőle a továbbiakban. És Cipóra meghozta ezt az áldozatot a zsidó népért.

További magyarázatot a hetiszakaszról érdekességekkel és hatásos zárójelenettel itt találhatnak az érdeklődők, Saul és Joel csatornáján.

zsido.com