Dr. Habsburg Ottó levele

 
Pöcking, 1997 szeptember 5.

Igen tisztelt Rabbi Oberlander!

Dr. Habsburg Ottó, aki csak néhány órára volt itthon átutazóban Erdély és onnan Stockholm felé, engem bízott meg, hogy melegen megköszönjem augusztus 28-án kelt faxját, amit csak most kapott kézhez és amit érdeklődéssel olvasott el. Szívesen válaszolt volna személyesen, de erre csak a hónap közepe felé kerülhetett volna sor és nem akarta Önöket ilyen sokáig váratni.

Nagyon örül, hogy újból megjelenik “A Zsidó Újév Imarendje”, hiszen ez is hozzájárul a történelmi alap helyreállításához, és annál jobban sajnálja, hogy a könyv szeptember 16-i bemutatójára nincs módjában eljönni, pedig igazán szívesen vett volna részt e felemelő pillanatban. Azokon a napokon az Európai Parlament tartja plenáris ülését Strasbourgban, amelyről nem hiányozhat…

Az őszi nagy ünnepekhez Önnek és a zsidó hitközség tagjainak minden jót kíván és meleg üdvözleteit küldi.

Szívélyes üdvözlettel:
Gelsey Erzsébet
Titkárság

Megjelent: Egység Magazin 8. évfolyam 31. szám – 2014. július 30.