Sávuot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2021-05-16 19:57 - Ünnep kimenete: 2021-05-18 21:15:00

Címke archívuma: Szerzők

A rossz átalakítása

A ROSSZ ÁTALAKÍTÁSA Chászid gondolatok Jom Kipur jelentőségéről, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán   A zsidó szív: “Szentély a mikrokozmoszban” A Jom Kipur-i istentisztelet fontos része az Ávodá (281-293. oldal), amely költői formában felsorolja a Szentélyben szolgáló főpap feladatait Jom Kipur napján. A Szentélyben bemutatott áldozatokról való megemlékezés jelenleg is, mikor nem… Tovább A rossz átalakítása

Bővebben »

Jom Kipur után: Fenntarthatjuk-e az Örökkévalóhoz fűződő köteléket?

Jom Kipur után: Fennterthatjuk-e az Örökkévalóhoz fűződő köteléket? Chászid gondolatok Jom Kipur jelentőségéről, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán   A Jom Kipur napját követő reggel  Mit érzünk a Jom Kipur utáni napon? Jom Kipur napján természetesen egy szellemi újjáéledést élünk át, de mi a helyzet a következő napon? Fenntartható-e a Jom Kipur… Tovább Jom Kipur után: Fenntarthatjuk-e az Örökkévalóhoz fűződő köteléket?

Bővebben »

Mi is a Jom Kipur?

MI IS JOM KIPUR? Chászid gondolatok Jom Kipur jelentőségéről, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán   Több mint feloldozás a bűnösség alól Jom Kipur az “Engesztelés Napja”, az “összes bűnünk végső bocsánata és elnézésének” csúcspontja. Az engesztelés héber neve, kápárá, nem csupán azt jelenti, hogy a vétkes nem fog bűnhődni vétkei miatt, hanem… Tovább Mi is a Jom Kipur?

Bővebben »

Miért imádkozunk anyagi jólétért?

MIÉRT IMÁDKOZUNK ANYAGI JÓLÉTÉRT? Chászid gondolatok, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszéde nyomán * Hanna imája * Tudat alatti vágyaink A Ros Hásáná-i imarend olvasása közben feltűnhet, hogy számos olyan ima található a liturgiában, amelyben anyagi javakért fohászkodunk az Örökkévalóhoz. Ilyen például: “az élet, az áldás, a békesség és a jó megélhetés könyvében… Tovább Miért imádkozunk anyagi jólétért?

Bővebben »

Mi is Ros háSáná

MI IS ROS HÁSÁNÁ? Chászid gondolatok Ros Hásáná jelentőségéről, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán * A kapcsolat három szintje * Az örökkévaló uralmának elfogadása * A valódi én A Szent Nyelv elnevezéseiben semmi sem esetleges: már a nevet alkotó betűk is jelzik a megnevezett dolog legfontosabb vonásait. Az Újév héber neve, Ros… Tovább Mi is Ros háSáná

Bővebben »

Békés-e a békefolyamat a Közel-keleten?

Összeállítás a lubavicsi rebbe, Menachem M. Schneerson rabbi beszédeiből Nincs olyan gondolkodó ember, aki szem elől akarná téveszteni azt az alapvető problémát, amely az Izraelben manapság folyó ideológiai versengés felülete alatt húzódik meg, azaz: vajon le kellene-e mondani bizonyos területekről a békeígéretekért cserébe. Az 1967-es hatnapos háború óta, pláne az Egyiptommal kötött Camp David-i szerződés… Tovább Békés-e a békefolyamat a Közel-keleten?

Bővebben »

A három gyászhét jelentősége

A frigyládát borító káporet mindkét oldalán egy-egy aranykerub állt. Bölcseink szerint, amikor Izrael népe követte az Örökkévaló akaratát, a két kerub egymás felé fordult, és összeölelkeztek, mint a szeretők. Amikor azonban a zsidó nép fellázadt az Örökkévaló ellen, a két kerub is elfordult egymástól[1]. A zarándokünnepek idején a kohaniták kitárták a jeruzsálemi Szentély legbelsejében rejlő… Tovább A három gyászhét jelentősége

Bővebben »

Lágbáomer – Rabbi Ákivá és rabbi Simon öröksége

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán.   Az egyén értéke Miért nem követték a tanítványok a mesterüket? Az omer számlálás 33-dik napján, Lág BáOmer-kor azt ünnepeljük, hogy ekkor szűnt meg az a járvány, amely Ákivá Talmud kori rabbi huszonnégyezer tanítványát pusztította el (Meiri a Jövámot 62b-ről; Sulchán Áruch Háráv 493:5.). Bölcseink… Tovább Lágbáomer – Rabbi Ákivá és rabbi Simon öröksége

Bővebben »

A Messiás szamara – Az anyag a szellem szolgálatában

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán “Örülj nagyon, Cion leánya, ujjongj, Jeruzsálem szülötte, mert királyod érkezik hozzád, igazságos és győztes Ő, szerény, és szamáron közlekedik!” (Zchárjá 9:9.) Bölcseink (Szánhedrin 78., Bráchot 56.) egyhangú értelmezése szerint ez a “király” nem más, mint a Messiás. Ebből következik, hogy a Messiás, akinek eljövetele gyökeresen… Tovább A Messiás szamara – Az anyag a szellem szolgálatában

Bővebben »

Látni a hangokat

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán   „És az egész nép látta a mennydörgést, a lángokat és a harsona hangját és a hegyet, amint füstölög; midőn látta a nép, megrendült és megállt a távolban.” 2Mózes 20:15. Jismáél rabbi mondja: Látták, amit láttak, és hallották, amit hallottak. Rabbi Ákivá azt mondja: Látták,… Tovább Látni a hangokat

Bővebben »

Miért nem változhat a Tóra?

Chászid gondolatok, a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszéde nyomán   Kísérletek a Tóra módosítására Az elmúlt két évszázad folyamán, és különösképp az utóbbi néhány évtizedben a zsidóságban a hagyományos, megszokott zsidó ortodoxiától némiképp elszakadó mozgalmak bontakoztak ki. Ezeknek a mozgalmaknak más-más nevük van. Jóllehet külsőre különböznek, egy közös vonásukban azonban azonosak: szorgalmazzák a… Tovább Miért nem változhat a Tóra?

Bővebben »

Milyenek voltak a kőtáblák?

A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszéde nyomán   A zsidó vallás talán legismertebb jelképe a két törvénytábla, melyet az Örökkévaló, miután rávéste a Tízparancsolatot, Mózesnek átadott. A két kőtábla látható zsidó könyvek, a Biblia, imakönyvek borítóján, zsinagógák tóraszekrény-takaróin és számtalan más helyen. A törvénytáblákat általában egyenes aljjal és lekerekített felső résszel ábrázolják. Míg… Tovább Milyenek voltak a kőtáblák?

Bővebben »

Amikor a cháméc kötelező!

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán   A kovászos dolgok evésének tekintetében alapvető különbség van Peszách és Sávuot között. A Peszách-ünnep ideje alatt szigorúan tilos bármiféle cháméc-et enni, míg Sávuot alatt nem csupán megengedett, hanem kifejezetten kötelesség is: a sté ha-lechem, a Sávuotkor bemutatott kenyéráldozatnak kovászosnak kellett lennie (3Mózes 23:17.). Minek… Tovább Amikor a cháméc kötelező!

Bővebben »

Purim

A purim szó jelentése A Talmud (Megilá 17a.) azt mondja, hogy ha valaki hátulról előre olvassa az Eszter könyvét, akkor azzal nem teljesíti a Megilá-olvasás purimi micváját. Rabbi Jisráél Báál Sém Tov magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy ha csak visszatekintve, múltbeli eseményként kezeljük a Purimot, úgy tekintünk arra, hogy az nem kötodik a jelenhez,… Tovább Purim

Bővebben »

Előszó a magyar kiadáshoz

Rendhagyó könyvet tart kezében az olvasó. A könyv, melynek eredeti címe Think Jewish, 15 évvel ezelőtt jelent meg először Amerikában, majd négy évvel később héberül, Izráelben. Tartalma: előadások, melyeket a szerző zsidó diákok, szociális gondozók és egyéb zsidó értelmiségiek előtt tartott. Aki a mai magyarországi zsidók általános helyzetét és a zsidósághoz való viszonyát, kötődését ismeri, az… Tovább Előszó a magyar kiadáshoz

Bővebben »