Chászid fogalmak
Hatás

                A mezricsi Mágid mondotta: „Tudd meg, hogy ami fölötted van, mind tõled származik.” (Atyák tanításai 2:1) Ez annyit jelenti, hogy mindaz, ami áthatja a spirituális régiókat, a mi viselkedésünk eredménye. Mindannyian képesek vagyunk befolyásolni a legmagasztosabb spirituális régiókat is, és meg is tesszük.

Pillanatok

                Az Álter (elsõ chábád)Rebbe úgy magyarázza a Tanjában, hogy a teremtés folyamatosan zajlik, és minden pillanatban minden létezés megújul. Soha senki sem pihenhet a babérjain. Mindenkinek minden pillanatban elõre kell lépni, folyamatosan be kell töltenie teremtése célját.

Fölemelkedettség

                A lélek „az Örökkévaló tényleges része”, és nincs szükség a jobbítására. Az, hogy leereszkedett a testbe, általában a világ jobbítását szolgálja. E feladat végrehajtása közben mindazonáltal a lélek erõsebb kapcsolatot épít ki a Örökkévaló lényegével, ami a lélek e világi jelenléte nélkül nem lenne elérhetõ.

Adottság

                Mindenkiben lakozik egy-egy egyedülálló erény, amelynek tekintetében mindenki másnál különb. Az élet célja ennek az egyedülálló adottságnak a kihasználása.

Megjelent: Egység Magazin 11. évfolyam 44. szám – 2014. július 31.