Botlatókövet helyeztek el nemrégiben Debrecenben. Oberlander Batsheva rebbecen dédszülei és az ő gyermekeik emlékére helyeztek el botlatókövet Debrecenben. Az Ehrenberg és az Eisenberg család tagjai a múlt század elején érkeztek Magyarországra Galíciából, de sokakkal el­lentétben nem nincstelen menekültekként, hanem kereskedőkként. Az olajfinomítókat üzemeltető, illetve fűszerekkel kereskedő haszid család a cánzi (Új­szandec) rebbe követője volt. Eisenbergék, a rebbecen dédszülei, a Hatvan utca 32. szám alatt éltek, míg fiuk, reb Elimelech (Májlech) családjával a Pásti utcában lakott. Ebben az utcában működik ma Debrecen egyetlen zsinagógája.

Innen hurcolták el a két család tagjait először a gettóba, majd a többi debreceni zsidóval együtt Auschwitzba, ahol mindannyiukat meggyilkolták. A most elhelyezett botlatókő egykori otthonaik előtt állít nekik emléket. A botlatókő lehelyezése alkalmából tartott megemlékezésen az Oberlander család tagjai mellett részt vettek a helyi közösség tagjai, köztük Faigen Smuel, az EMIH debreceni rabbija.

Oberlander Báruch rabbi a megemlékezésen elmondta: többféle módon emlékezhetünk meg a holokauszt mártírjairól, akiknek nem adatott meg, hogy a zsidó hagyományok szerint helyezzék őket végső nyugalomra. Az első, ami egy elterjedt szokás, hogy ha egy közvetlen rokonunk, például a testvérük, gyermekük, házastársuk elhalálozik, akkor az ő sírjukon említjük meg a nevüket. Így a sírkő aljára vagy hátuljára vésett nevekkel állítunk nekik emléket. Ehhez hasonlít valamennyire a botlatókő is, amit a meggyilkoltak utolsó, szabad akaratukból választott lakhelye elé helyeznek, feltüntetve a nevüket, születési és halálozási dátumukat.

A legfontosabb megemlékezés azonban az, ha továbbvisszük az életüket, ha továbbadjuk a következő nemzedéknek azt az életmódot, ahogy ők a zsidóságot gyakorolták. „Milyen büszkén tudunk mi emlékezni a dédszülőkre, reb Cvi (Hers) ben Mojse Eisenbergre és Fruma Mindel bász Chákim Boruch Ehrenbergre, hiszen legkisebb lányuknak, a feleségem nagymamájának családja viszi tovább azt a fajta chászid életet, amit ők éltek” – mondta el Oberlander rabbi kérdésünkre, hozzátéve, hogy az Ehrenberg és az Eisenberg család tagjai hozták létre a városban a haszid imaházat, melynek Eisenberg Hers az elnöke is volt. „Éppen ezért is volt különlegesen fontos számunkra, hogy Debrecenben is legyenek lubavicsi küldöttek, akik segítik az ott tanuló külföldi diákokat és a helyi közösséget, hogy tovább folytatódhasson az élet, amit mártírjaink éltek.”

 

Megjelent: Egység Magazin 31. évfolyam 135. szám – 2020. október 1.