A Makkabeusok könyve

Kérdés: Miért nem tartozik a Makkabeusok két könyve a zsidó Szentíráshoz, ha a Chánuchá hivatalos ünnepe Izraelnek?

Válasz: A szó helyes írása Chánuká.

A kérdés nagyon logikus, van egy régi könyv, ahol le van írva a Chánuká ünnep története és mégse került be a könyvgyűjteménybe, aminek a neve Biblia! Miért? Nem ismerték a könyvet?

De a Biblia nem csupán egy könyvgyűjtemény. A Talmud Megilá 14a. azt állítja, hogy sok-sok ezer prófétája volt a zsidó népnek. Miért nem került be ezeknek a próféciájuk a Bibliába? – teszi fel a kérdést a Talmud. Válasza “olyan prófécia, mely örökérvényű bekerült a Bibliába; olyan, ami nem örökérvényű nem került be a Bibliába”. Szóval a Biblia nem egy történelem könyv, nem az “Ókori zsidó történeti chrestomathia”, hanem egy olyan szent könyv, amely minden mondata hordoz magában örök tanítást a zsidó nép számára. Mivel a makkabeusok könyve nem került be a Bibliába, ezek szerint az csak egy történelem könyv, valószínűleg hiteles, de ennek nincs helye a Bibliában.

 

 

Dupla rész az örökségből?

Kérdés: A mostani hetiszakasszal kapcsolatban (1Mózes 25:31–33.) tegnap eszembe jutott egy kérdés: miért van az, hogy az elsőszülött a többiekhez képest kétszeres részt kap az örökségből? Kérlek, ha van időd, röviden írd meg. Köszönöm, Mogyoró András

Válasz: 5Mózesben 21:17. írja a Tóra “…ismerje el az elsőszülöttet… adva neki (örökléssel) kétszeres részt mindenből amije van, mert ő tehetsége zsengéje…”. A Biblia csak ennyit magyaráz.

Abarbanel, híres Tóra kommentátor (mellékállásban Spanyolország pénzügyminisztere, a zsidók elüldözése előtt…) ehhez hozzáteszi, hogy mivel az Isten az első, ezért kedvel minden elsőt: első szülött fiú kiváltása, első szülött kóser állat feláldozása, gyümölcsből a zsengék bemutatása (5Mózes 26.).

További magyarázatot ad: az apa elsőszülött gyermeke az, aki azzal a hírrel jön, hogy a családnak lesz folytatása, apja nagy örömében, neki dupla részt ajándékoz.

Oberlander Baruch

 

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 9. szám – 2014. október 6.