ANEKDÓTA ÉS MAGYARÁZAT

    Mint köztudott, Mózes beszédhibás volt, azaz dadogott. Különböző kommentátorok sokféleképpen magyarázták ennek feltételezett okát.

    Rábénu Niszim, a híres kodifikátor szerint, Mózesnek azért kellett dadognia, hogy az emberek ne mondhassák rá azt, hogy azért sikerült neki meggyőznie a zsidókat, hogy végül elfogadják a Tórát, mert simabeszédű demagóg volt.

    Mivel eleve rosszbeszédűnek született, nyilvánvaló volt, hogy „az Isten beszél a szájából”.

    Egy másik hasonló vélemény szerint azért dadogott, nehogy a jövő nemzedékek azt higgyék, hogy az „aranyszájú” Mózes pusztán nagyszerű retorikájával győzte meg a Fáraót, és nem abban fognak hinni, hogy a zsidók isteni csoda által szabadultak meg a rabságból.

    N. K.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 14. szám – 2014. augusztus 6.