A koronavírus-járvány pusztítása az ortodox zsidó közösségeket, főként az Egyesült Államokban, de Izraelben is, még súlyosabban érintette, mint a lakosság más szegmenseit. Az okokról túl sokat nem tudhatunk, azonban minden bizonnyal az is közrejátszik a pusztítás mértékében, hogy ezen közösségek tagjai gyakrabban és intenzívebben érintkeznek egymással, rendszeres zsinagógai látogatásokkor, esküvőkön és más családi eseményeken. 

A járvány nem válogat és mindegyik testvérünk elvesztése pótolhatatlan űrt hagy a zsidó nép szívében, szülők és nagyszülők, sokszor fiatal emberek lettek a COVID-19 vírus áldozatai. Mindegyik áldozat sokkal többet érdemel, mint egy rövid megemlékezés, ebben az írásban mégis hat, kifejezetten rabbinikus szempontból kiemelkedő személyiséget szeretnénk bemutatni, remélve, hogy írásunk hozzájárul az ő, és rajtuk keresztül minden más áldozat lelkének gyorsabb feljutásához a Teremtő dicsfénye elé.

 

Yaakov Perlow rabbi, a Novomiszker rebbe

A novominszki dinasztia negyedik rebbéje az Egyesült Államokban született 1930-ban, édesapja, a harmadik novominszki rebbe, Nachum Mordecháj már 1930-ban elhagyta az Öreg Kontinenst, és 1933-ban, apja halála után, már Amerikában építette a novominszki udvart. Yaakov Perlow 1976-ban vette át a dinasztia irányítását. Híresen nagy tudása mellett közösségi szolgálata kiemelte őt más hászid vezetőktől. Évtizedekig szolgált a vallásos zsidóság jelentős részét tömörítő Agudath Israel szervezetben, melynek rabbinikus elnöke is volt. Az udvar központját a brooklyni Borough Parkban építette fel, ahol prominens jesivát is alapított, Kol Jehuda néven, nagybátyja, Jehuda Arje Leib Perlow után, aki korábban szintén novominszki imaházat működtetett a brooklyni Williamsburgben.

Yaakov Perlow rabbi termékeny író is volt. Első felesége, Yehudis, húsz évvel ezelőtti halála után a rebbe újraházasodott, második felesége Mirjám még most is él. Első házasságából négy gyermeke született, két lány, Feiga Dina és Sarah Chana és egy fiú ikerpár, Yehoshua Heschel és Alter Yisrael Shimon rabbik. A rebbe halála előtt a két fiút egyforma jogon tette meg utódjának.

A novominszki rebbe közeli jó kapcsolatot ápolt a chábád mozgalommal, ez a kapcsolat már generációkra visszamenő volt. A közeli viszonyt példázza, hogy a dinasztia második rebbéje, Alter Yisrael Shimon részt vett a hetedik és jelenlegi lubavicsi Rebbe esküvőjén, melyet a hatodik lubavicsi Rebbe 1928-ban, Varsóban rendezett. A két vezető, csakúgy, mint utódaik, baráti viszonyt ápoltak. Yaakov Perlow többször tett látogatást a lubavicsi központban és egész életében szoros kapcsolatot ápolt a Rebbével.

Végül egy személyes megjegyzés: e cikk írójának többször volt szerencséje találkozni és áldást kapni a novominszker rebbétől, személyes kötődésem azért is szoros, mert Yaakov Perlow évtizedekkel korábban abban a brooklyni jesivában tanult, mint jómagam.

Leibel Groner rabbi, a Rebbe titkára

Szinte nem is látni a Rebbéről olyan videót, melyen ne lenne látható Leibel Groner rabbi, a Rebbe egyik személyi titkára, aki gondoskodott a Rebbe minden szükségletéről. Groner rabbi prominens lubavicsi hászid családból származott, 1931-ben az Egyesült Államokban született és a lubavicsi Tomchei Temimim jesivában folytatta tanulmányait. Kapcsolata a Rebbével már gyerekkorában elkezdődött, és mielőtt a Rebbe magára vette volna a chábád mozgalom irányítását és a szervezet oktatási ágát vezette, Groner rabbi már mellette dolgozott. Később, mikor a Rebbe 1951-ben elfoglalta a vezetői széket, Groner rabbi személyi titkárként csatlakozott hozzá. A Rebbe egy alkalommal úgy referált Groner rabbira, hogy „a tábornokom.” Groner rabbit felesége és gyermekei gyászolják, akik mind sliách (küldött) feladatokat látnak el a világ minden pontján. Groner rabbi 88 éves volt.

Yosef Kalish rabbi, az amerikai Ámsinover rebbe

Ámsinov az egyik legrégebbi hászid dinasztia, melynek harmadik generációja után a dinasztia kettévált, Yosef Kalish rabbi az egyik ágnak volt ötödik nemzedéke. Az amsinovi rebbe 17 éve, apja, a dinasztia ezen ágának rebbéje, Reb Yitzhok után vette át az udvar irányítását, ismert volt arról, hogy elődjeihez méltóan a nap túlnyomó részét tóratanulással töltötte, szinte minden nap hajnalba nyúlóan. Az imádkozások is hasonlóan hosszúak az amsinovi udvarban, a tanulásban és az imában való elmélyülés fontos szerepet játszik e hászid udvar hagyományaiban. Az amsinovi rebbe 63 éves volt, felesége mellett két fia és négy lánya gyászolja.

Eliyahu Bakshi-Doron, a Rison leCion

Eliyahu Baksi-Doron rabbi 1941-ben Jeruzsálemben született, és 1995 és 2003 között töltötte be a zsidó állam szefárdi főrabbijának pozícióját. Baksi-Doron rabbi különböző izraeli jesivákban tanult, így például a híres Jesivát Hebronban, és szoros kapcsolatot ápolt nemzedékének számos háláchikus (vallásjogi) szaktekintélyével, így például Shalom Elyashiv, Betzalel Zolty és Ovadia Josef rabbikkal is. Baksi-Doron rabbi volt az első nem iraki származású szefárdi főrabbi Izraelben. Ismert tudós volt, már fiatal korában a híres és prominens szefárdi Porát Joszef jesivában tanított. Baksi-Doron rabbi számos olyan háláchikus döntvényt hozott, melyek többek egyet nem értését vívták ki. Minden erejével az asszimiláció ellen küzdött, szigorúan elítélte a reform mozgalmat, melyet az asszimilációhoz vezető útnak tartott. Mindeközben az élvonalban küzdött a vallások közti párbeszéd ügyéért, 2000-ben, áskenázi főrabbi kollégájával, Yisrael Meir Lauval a Vatikánban is látogatást tettek. Báksi-Doron rabbi a reform mozgalom vehemens ellenzése ellenére elhivatott támogatója volt a női vallásos oktatásnak és annak, hogy nők is minél nagyobb szerepet vállaljanak a vallásos oktatásban. Felesége, Eszter 2005-ben halt meg, 10 gyermekük gyászolja. Báksi-Doron rabbi 78 éves volt.

Avraham Pinter rabbi, londoni közösségi vezetõ

Avraham Pinter rabbi, aki 1949-ben a londoni Stamford Hill negyedben született, egész életében az angliai zsidó közösséget szolgálta és vezetője volt a Yesodei Hatorah ortodox lányiskolának. Pinter rabbi az egyik legbefolyásosabb angliai zsidó vezető volt, 1971-ben házasodott, hét gyermeke közül két fiú, Yisrael és Chájim maguk is rabbinikus pozíciót töltenek be. Pinter rabbit 71 éves korában ragadta el a koronavírus.

Yaakov Shwei rabbi, a Crown Heights-i Bét Din tagja

Shwei rabbi 1934-ben született, és a chábád-lubavicsi közösség, a brooklyn-i Crown Heights-ban található központja rabbinikus bíróságának volt pro­minens tag­ja. Crown Heights egyik főrabbijaként a közösség kóser élelmiszerek rituális felügyeletét is kezébe vette. Halála után a Crown Heights-i bét dinnek három vezető rabbija maradt, Avraham Osdoba, a bíróság vezetője, Yosef Heller és Yosef Braun rabbik.

Avraham, ismertebb nevén Romi Cohn

Romi Cohn 1929-ben, Pozsonyban született, és Szlovákia náci meg­szállását követően családja sikeresen Magyarországra menekítette. Anyja és négy testvére koncentrációs táborban végezték. Cohn 1944-ig Pápán, az ottani hászid jesivában tanult, aztán visszatért Szlovákiába, és csatlakozott a nácik ellen küzdő partizánokhoz. Ezalatt az időszak alatt 56 család életét sikerült megmentenie.

Romi Cohn az Egyesült Államokba települve hamar igen tehetős lett, az ingatlan üzletben számos nagyszabású projektet vezetett. Nem sokkal azelőtt, hogy elkapta volna a koronavírust, idén januárban az Egyesült Államok kongresszusában, az Auschwitz-Birkenau-i haláltábor 75 éves felszabadulásának megemlékezésén őt érte a megtiszteltetés, hogy elmondja a nyitóimát. Cohn híres mohel (rituális körülmetélést végző szakember) is volt, felesége, Malvin gyászolja, gyermekük nem született.

Megyeri András Jonatán írása

Megjelent: Egység Magazin 30. évfolyam 130. szám – 2020. május 3.