Adalék a megállás nélkül folyó Kasztner-vitához

 
A REBBE POZITÍV VÉLEMÉNYE DR. KASZTNER ZSIDÓMENTÉSÉRŐL
Dokumentum

Izraelben, Magyarországon és az egész zsidó világban nem szűnnek meg a viták dr. Kasztner Rezsőről, 1944-ben, a magyar Holocaust évében végzett tevékenységéről. Vannak, akik hőst, vannak, akik áruló kollaboránst látnak benne, aki 1684 zsidó, az úgynevezett Kasztner-vonat utasainak megmentése érdekében feláldozta és a németek kezére játszotta a magyarországi zsidóság nagy részét.

Egy nemrégiben előkerült dokumentum szerint a lubavicsi rebbe, a néhai Menachem Mendel Schneerson zcl, pozitívan vélekedett dr. Kasztner zsidómentő tevékenységéről, ha más szemszögből nézve is, mint ahogy az általános vita zsidó berkekben folyik.

Héchál Menáchem című, Mordechai Laufer rabbi szerkesztésében Izraelben megjelent gyűjtemény különböző ismeretlen leveleket és tanúságokat közöl, amelyekben a rebbe – kérdésekre válaszolva vagy anélkül – kifejezte véleményét az élet legkülönbözőbb dolgairól. Ebben egy ismeretlen kérdező – feltehetően a New York-i vagy jeruzsálemi szuperortodox körökből, akik ellenzik Izrael államát és annak szekuláris, vallástalan/ellenes megnyilvánulásait – az 1967-es hatnapos háborúról kérdezte a rebbét. Azt tudakolta, hogyan kell megítélni a háborút a háláchá alapján: úgynevezett kötelező háborúnak, milchemet micvának számított-e, vagy sem, milyenek voltak a résztvevők vallásos érzületei és hasonlók. Innen eljutott ahhoz a kérdéshez, hogy isteni csoda volt-e a hatnapos háború kimenetele, vagy sem. A rebbe válasza itt egyértelmű: “természetes, hogy isteni csoda volt, hogy az Izraelben élő két és fél milliónyi zsidó (köztük a jesivák stb.) megmenekült”, amikor több arab állam támadta meg és próbálta megsemmisíteni a fiatal zsidó államot.

Itt jön a további kérdés, amely azt feszegeti, hogyan lehetséges, hogy Isten csodát művel vallástalan, ateista zsidók által.

A rebbe válasza: “Dr. Kasztner is satöbbi [vallástalan zsidó volt: a rebbe nem akarja említeni, illetve kimondani ezt], mégis megmenekültek általa satöbbi. A bíró csak a látottak alapján ítél [talmudi formula: Bává Bátrá 131.]. Kérdezzék meg a jeruzsálemi rabbikat, voltak-e csodák, és főleg a jeruzsálemi ortodox hitközség főrabbiját, Pinchász Epstein rabbit. És az okos ennyiből is ért.”

Eddig a rebbe véleménye Kasztnerről és tevékenységéről. Volt, aki volt, de zsidó életeket mentett. Fontos közreadni ezt, amikor az indulatok kavargásában az objektív vélemény ritka, mint a fehér holló…

Közreadja N. K.

 

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 20. szám – 2014. július 29.