„Az ötlet nem véletlenül jön, hanem az Örökkévaló küldi, mert dolgom van vele”

 

Különleges memóriajátékot tartunk a kezünkben, amit a héber abc gyakorlására és a betűk felismerésére tervezett Lévai Erika iparművész. A készlet tartalmazza az írott és nyomtatott mássalhangzókat, a szóvégi mássalhangzókat, valamint a 11 főbb magánhangzót is.

A héber betűk formája mintha valamiféle varázslatos világba röpítene bennünket, nem csoda, hogy Lévai Erikát is mindig nagyon foglalkoztatták: miért olyanok, amilyenek, milyen alakjuk van és ezek miként kapcsolódnak a zsidó filozófiához? Össze is állított egy kurzust olyan felnőtteknek, akik a héber betűkről akartak minél többet megtudni.

– A magyarázatok egy magasabb szellemi szinttel kapcsolnak össze minket. Ez a tudás mélyen bevésődik a lélek rétegeibe, s reméljük, olyan útravaló lesz, ami örökké kísér majd bennünket – mondja Erika, aki azonban nem csak a filozófiai tartalomra helyezte a hangsúlyt a kurzus során, hanem a gyakorlatias ismeretekre is: az előadások nemcsak a betűk felismerésében, hanem a héber nyelv elsajátításában is segítették az érdeklődőket. De mindennek az alapja: a betű.

– A héber betű esszencia, energiaforrás. Ha megismerjük őket, megérthetjük azt is, hogy egy-egy szó miért annyira erőteljes. Ezért is fontos a betűk tisztelete – magyarázza Erika, aki nem tagadja, hogy a spiritualitás befogadásához és átérzéséhez kell némi érettség is.

Lévai Erika jó ideje próbálja megjeleníteni a betűkkel való foglalatosságot, a formák spirituális jelentőségét: úgy érezte, hogy ezt a spiritualitást az ékszereken keresztül lesz képes megjeleníteni. Négy éve meg is alapította a Malka Design elnevezésű tervezőműhelyét. S ha már spiritualitás: Erika édesanyját hívják Malkának, ami héberül királynőt jelent– ezért van a Malka Design logójában korona.

– Az inspirációk ötletszikrákból fakadnak, de ezek soha nem véletlenszerűek – mondja Lévai Erika, aki felidézi, hogy legutóbb egy buszmegállóban állva „simogatta meg egy gondolat”, amiről biztosan tudja, hogy magas szférából érkezett. – Profán helyzetben, egy buszmegállóban álltam, amikor megérkezett az ötlet, az abc-s játék gondolata. De ez nem csak úgy véletlenül jött, sosem úgy jön, hanem az Örökkévaló küldte, mert tudja, hogy dolgom van vele. Aztán kell a kellő idő is ahhoz, hogy az ilyen gondolatokat kibontsa, s azok manifesztálódjanak. A héber abc-s memóriajáték már elkészült.

Lévai Erika az általa tervezett játékokkal és ékszereivel üzenni szeretne: azokhoz is közel vinni a zsidó kultúrát, akik belülről nem ismerik, akik távol állnak tőle. – Az emberek szeretnek tanulni, különösen, ha játsz­va tanulhatnak – véli, s jelzi azt is, hogy miért is tartja különösen fontosnak a tanulás folyamatát: attól, amit az emberek nem ismernek, idegenkednek.

Lévai Erika ékszerei valóban különlegesek, árad belőlük valami nem evilági, valami Földön túli, légies, mintha mindegyik arról akarna tanúbizonyságot tenni, hogy ott áll fölöttünk az Örökkévaló, de nemcsak úgy áll, hanem körülölel minket, átfon, beborít védelmezőn.

– Ez 3D printből készült – mutat egy aranyból készült, Izrael országhatárainak sziluettjét formázó nyakláncmedált. Ezen, ha az ember kézbe veszi, kitapintható az ország domborzata, tengerpartja. A medált Erika egy különleges napra tervezte: Izrael Állam megalapításának hetvenedik évfordulójára.

Aztán egy másik medált ad a kezembe: egy tóramutatót. A kis, pár centis kecses tárgy, szintén nyakláncra akasztható, de ez ezüstből készült. Meg is van a magyarázata: – Ami tórahasználati tárgy, nem készülhet aranyból. Ez a szabály. Viszont megvan a maga praktikussága: e tóramutató akár utazásnál is jól használható, de nemcsak akkor, hanem a zsinagógában is: Erika a női részlegen ülve, e kis olvasójával nyomon tudja követni a tóraolvasást.

A medál önmagában is esztétikus: egy kinyújtott mutatóujjú jobb kezet formáz – ha valaki nem tudná, mire való, annak is öröm ránézni, kézbe venni.

Erika tóramutatója azért is különleges, mert egybeolvasztotta e tárgyban a múltat és a jövőt.

– Ezt a tóraolvasót egy Adler Fülöp, óbudai ötvös mester által készített tóramutató inspirációja alapján készítettem el, ami a Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményében található. De egy múzeumban csak csodálni lehet a szépséget, én viszont a „mostban” is megjelenítem a tökéletességüket, s ékszerré formálom Adler Fülöp gyönyörű munkáját. Adler Fülöp 1837-ban készített eredeti tóramutatója azért is különleges, mert az akkori tiltó rendelkezések miatt zsidók nem dolgozhattak nemesfémekkel. Egy speciális engedély miatt azonban az óbudai közösség kivétel volt, ennek köszönhetően kaphatott ötvösi engedélyt néhány zsidó, köztük Adler Fülöp.

Erika tervez mezüze tokokat is üvegből, fából, és az ő nevéhez fűződik az az aranyfüst-idézet, amelyet öt éve készített Ros hásánára a Budapesten található Keren Or Zsinagóga Tóraszekrénye fölé. A térbeli aranyfüsttel készített szövegrész a 118. zsoltárból való. A héber betűk pedig mintha azt üzennék, hogy Erika munkája még messze nem ért véget: a betűk varázslata, a titkok titka még megfejtésre vár.

Elérhetőségek:

E-mail: malkadesignkft@gmail.com

facebook.com/malkadesign

 

Ónody-Molnár Dóra írása

 

Megjelent: Egység Magazin 29. évfolyam 111. szám – 2018. október 1.