Előző hetiszakaszunk történetének egyik fő motívuma, hogy Jákov elhagyja Izrael földjét és idegenek közé költözik. Mi magunk, akik a szétszórattatásban élünk, át tudjuk érezni Jákov kihívásait, akinek egy, az övétől olyannyira eltérő kultúrában kellett helytállnia.

A szétszórattatásban, diaszpórában élni azonban nem csak kihívást jelent, hanem kötelességet is ró ránk. Felelősséggel tartozunk a környezetünk, a társadalom iránt, amelyben élünk. Nem mehetünk el félrefordított fejjel olyan problémák mellett, amelyen lehetőségünk van változtatni.

A zsidó vallás egyik alapvető micvája, a vallási élet egyik tartóoszlopa az adakozás, a cedáká. A szó gyökere, cedek, valójában nem jótékonyságot vagy adományt jelent, hanem igazságot. Az Örökkévaló lehetőséget adott számunkra, hogy igazságot hozzunk a világba azáltal, hogy adományokkal – legyen az tárgyi, anyagi, vagy akár valamilyen önkéntes munkából adódó – segítjük azokat, akik rászorulnak.

Nem véletlen, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség éppen a cedek szót vá­lasztotta most megalapított szeretetszolgálatának. „A CE­DEK célja, hogy minél több rá­szorulónak: betegeknek, idő­­seknek, fogyatékkal élőknek, valamint hátrányos helyze­tűeknek és hajléktalanoknak – de ha éppen a szükség úgy hozza – menekülteknek, zarándokoknak, katasztrófák és há­borús események áldozatainak nyújtson segítséget – nemre, korra és származásra való te­kintet nélkül.” – olvasható a szervezet honlapján.

Számos előfutára volt az EMIH életében a CEDEK Szeretetszolgálat létrejöttének – tudtuk meg Szilágyi Nórától, a Szeretetszolgálat vezetőjétől. Végül az Ukrajnába küldött gyógyszerszállítmány tette világossá, szükség van rá, hogy ezeket az akciókat valamilyen szervezeti formában koordinálják. Így született meg a CEDEK gondolata, ami mostanra első programját szervezi.

A CEDEK elsőként nagysza­bású ételosztással készül decem­berben. Ehhez már most fo­gadják az anyagi felajánlásokat éppúgy, mint az ön­kéntesek je­­lentkezését. Az étel­osztás – akár­csak a szeretet­szolgálat tel­jes te­vé­kenysége – nem csak a zsidó kö­zösség tag­jaira kor­lá­tozódik, ha­nem minden rászorulóra, szár­mazásra való tekintet nélkül. 

Tudjon meg többet a CEDEK-ről, keresse fel honlapjukat: www.cedek.hu