A szlovákiai Chábád közösség szorosan össze van fonódva a pozsonyi zsidó közösséggel, melynek vezetője 1993 óta Baruch Myers rabbi és felesége Chana rebecen. Az ő erőfeszítéseiknek köszönhetően alapították meg a szlovákiai Chábádot 1998-ban, mint egy non-profit szervezetet, mely a következő területeken fejt ki tevékenységeket: a Ronald S. Lauder Gan Menachem zsidó óvoda, a pozsonyi héber iskola, a Gan Israel nyáritábor, sábátonok tinédzsereknek, “N’shei Chabad” egyesület a női programokért, továbbá az ünnepekkor biztosít teljeskörű ellátást, könyveket ad ki és könyvtárat tart fent.

1994-ben megalapították a “Tora Or” iskola utáni délutáni klubot, ahol az állami oktatásban részvevő gyerekek zsidó vallást és héber nyelvet tanulhatnak. A Tora Or először csak vasárnaponként, majd egyhamar minden hétköznap működött. A program annyira sikeres volt, hogy egy évvel később a szlovák oktatási minisztérium akreditálta, mint független, vallási edukációs központot.