A REBBE SZAVA
Hit az Örökkévalóban

Az értelemnek arra kell szolgálnia, hogy fölfedje a dolgokban azt a belsejükben rejlő abszolút hitet, amely az értelem határain túl lakozik; azt a hitet, amely minden zsidó öröksége, s ennél fogva áthatja egész lényét és vezérli mindennapjaiban, hogy a Tóra és a micvák szellemében éljen.

***

Az Örökkévalóba vetett hit mélyen belevésődött minden zsidó szívébe és lelkébe; teendőnk felszínre hozni, hogy áthassa napjaink minden mozzanatát. Ez azt jelenti, hogy érezzük át s legyünk biztosak benne, hogy az Örökkévaló az élet minden nehézségében – dologiban és lelkiben – megsegít. Hogy elérjük életünk célját, ezt teljes bizonyossággal át kell éreznünk, s mindezt abban a derűs hitben, hogy utunkon az Örökkévaló fénye, segítése és állhatatossága támogat minket.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 4. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás