Biblia és útmutatás

 

A Tóra héber szónak sok féle megfelelője van. Szokták „Bibliának” vagy „Tannak” nevezni. Valójában azonban a Tóra szó helyes megfelelője az „útmutatás”. Bármilyen részét is tanulmányozzuk, bármilyen helyzetbe is kerülünk, mindig meg kell találunk a Tórából a megfelelő útmutatást.

 

* * *

 

Amikor a Sinai hegy előtt több millió ember hallotta az isteni igét, a hagyomány szerint nem volt visszhang. Mi ennek az oka?

A visszhang úgy jön létre, hogy a hang hullám visszaverődik egy útjába kerülő nagy testről. A Tóra mindenen áthatol és mindenhova beáramlik, nincs olyan hely, ahová a Tóra üzenete nem érne el. A Tóra az alapja és az eszenciája mindennek, és így nincs sötétség, amit ne világítana be, nincs olyan halott, akit ne tudna életre kelteni. Nincs semmi, ami kilökné a Tóra szent szavait, és azt mondaná „ez nem tartozik ide”. Ezért nem volt visszhang, a Sinai hegyi kinyilatkoztatásnál sem.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 9. szám – 2014. október 6.