Minden lélek egy betű
A Tóra tekercs minden egyes betűje egyformán fontos. Ha akár csak egy betű is elmarad, vagy törlődik az egész tekercs alkalmatlanná válik a használatra egészen addig, amíg azt a megfelelő módon ki nem javítják.
Ugyanígy van ez a zsidó néppel is. Erre mutattak rá Bölcseink, amikor a zsidó nép „Jiszroél” nevét a következő héber mondás rövidítéseként magyarázták: jés sisim riboj otijot látorá, „A Tórának hatszázezer betűje van”.
Habár a Tórának valójában jóval kevesebb, mint hatszázezer betűje van, itt annak a hatszázezer zsidónak a lelkére utal a betű metafora, akik a Sinai hegynél saját szemükkel tapasztalták az isteni kinyilatkoztatást és akik az idők végéig az egész zsidó nép minden nemzedékét jelképezik. Ez a hasonlóság a zsidó nép és a Tóra betűi között: ahogy minden betű elmaradhatatlan a Tóratekercsben függetlenül attól, hogy az éppen a Tíz Parancsolat egyik betűje, vagy csak egy látszólag fölösleges betű, hasonlóképpen minden egyes zsidó ugyanannyira fontos és lényeges a zsidó nép egészéhez.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 32. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás