A MENÓRA FÉNYÉNEK ÁLDÁSAI
 
A fények meggyújtása előtti áldások
  1. Áldott légy Te, Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolatokkal, s meghagyta, hogy gyújtsunk Chánukára gyertyát.
  2. Áldott légy Te, Örökkévaló Urunk, a Világ Királya: csodákat műveltél atyáink idején, az akkori idők ezen napjaiban. Az itt következő áldást csak az első estén mondjuk (vagy amelyik napon először gyújtunk Chánuká-gyertyát).
  3. Áldott légy Te, Örökkévaló Urunk, a Világ Királya, ki életben tartott s megőrzött bennünket, s engedte megérni mostani időnket.
A FÉNYEK MEGGYÚJTÁSA UTÁN EZT KELL MONDANI
 
Meggyújtjuk ezeket a gyertyákat, hogy felidézzük Általad való megmenekülésünket és a csodákat, amelyeket ősatyáinkkal cselekedtél az ő idejükben ezeken a napokon, szent főpapjaid által. Chánuká nyolc napjának szent fényei ezek, amelyekkel nem szabad világítanunk, csak néznünk szabad őket, hogy hálát adjunk Neked, és magasztaljuk nagy Nevedet csodatételeidért és Általad való megmenekülésünkért.

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 22.