Amerikai körútjának első állomásaként az áldott emlékű lubavicsi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi oheljánál (a sír fölé emelt épület) előimádkozott a reggeli imánál David Lau izraeli askenáz főrabbi. A főrabbi amerikai zsidó közösségeket látogat meg útja során, írja a COL.

A Chábád haszidok számára az Ohel nagy kezdőbetűvel, a hetedik lubavicsi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi nyughelyét jelenti New York Queens negyedének Montefiore nevű temetőjében.

Itt temették el szeretett apósa, a hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi mellett. A Rebbe gyakran, általában heti több alkalommal is ellátogatott legendás autójával apósa sírjához, ahol felolvasta a hozzá segítségért folyamodók kéréseit. A felolvasott üzeneteket utána darabokra tépte (nehogy bárki más is elolvashassa), és emlékként a síron hagyta. Az áldott emlékű Rebbe 1994-ben, támuz hó harmadikán (abban az évben június 12.) adta vissza lelkét Teremtőjének.

A Rebbe 28 évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta zsidók és nem zsidók százezrei özönlenek évente az Ohelhez, hogy áldást, lelki és spirituális útmutatást, vagy inspirációt nyerjenek a sírnál való imádkozás és cédulák elhelyezése által. Mielőtt az Ohelhez mennek, szokás pénzadományt adni, Tórát tanulni és spirituálisan felkészülni a látogatásra. Vannak, akik mikvébe mennek, tartózkodnak az evéstől és a bőrcipőjüket is leveszik, mielőtt belépnek az Ohelbe.

 

Megszakítás