A HETISZAKASZ RÖVIDEN

Összevont szakaszaink – Mátot és Mászé –, melyek befejezik Mózes negyedik könyvét, elsősorban a fogadalmak érvényességéről, majd a Midján elleni büntető expedícióról szólnak. Utána összeszámolják a zsákmányt, és abból odaadják a kohanitáknak és a levitáknak járó részt. Ezek után a hadsereg tisztjei és katonái önkéntesen adakoznak az általuk zsákmányolt ékszerekből, mivel, mint kiderül, a harcok során egyiküknek sem esett bántódása. Ez után következik az a fejezet, melyben Reuván és Gád törzsei azt kérik, adják nekik a Transzjordániában elfoglalt területeket, ahol dús legelők vannak, és ne kelljen átkelniök a Jordánon. Mózes először jól megmossa a fejüket majd beleegyezik kérésükbe azzal a feltétellel, hogy a két törzs harcképes férfiai vegyenek részt az honfoglaló háborúban.

Az utolsó szakasz – Mászé – a pusztaságbeli 40 éves vándorlás térképét rajzolja meg, felsorolja a vezetők névsorát, akik majd az Országot felosztják a törzsek között és megismétli a menedékvárosok kijelölésének kötelességét.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 43. szám – 2014. július 31.