A Hertz Biblia — újra magyarul

1939-42-ben jelent meg, kis példányszámban, a magyarszármazású brit birodalmi főrabbi szerkesztésében és kommentárjaival Mózes öt könyvének magyar fordítása. A háború után már ritkaságszámba ment. 1984-ben néhai Prof. Scheiber Sándor újra kiadta, hasonmás kiadásban, még kisebb példányszámban, amit rövid idő alatt elkapkodtak és azóta eltűnt a piacról.

Most a Chábád Lubavics Egyesület újra kiadja a nélkülözhetetlen művet, amihez fogható még nem látott napvilágot magyar nyelven. A kiadás — díszkötésben — alapfogalmakat tisztázó bevezető tanulmánnyal és világhirű mesterek illusztrációival díszítve — Ros Hásáná előtt jelenik meg.

Az öt kötet várható ára 4000 forint lesz, azoknak akik előre megrendelik és 1000 forintot beküldenek a kiadó címére augusztus 15-ig.

A Chumás (Mózes öt könyve) Hertz főrabbi kommentárjával a hagyomános zsidó exegetika tárházát nyitja meg a tanulnivágyó magyar zsidó fiatalság előtt. Különösen alkalmas iskolák, zsinagógák számára és nélkülözhetetlen minden zsidó házban.

A nagyfontosságú kiadványt Frank Judit úrhölgy apja emlékére tett nagylelkű felajánlása tette lehetővé, amiért ezútonis köszönetet mondunk.

A bevezető tanulmányt Naftali Kraus írta. Dr. Zvi Moskovits professzor, aki az első magyar kiadás tudományos munkatársa volt, a “nagy öregek” — Dr. Lőwinger Sámuel, Dr. Guttmann Mihály, Dr. Balassa József, stb. — társaságában, most visszaemlékezik az akkori munkálatokra.

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 25. szám – 2014. július 29.