A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Ezékiel víziója

Peszach félünnep szombatján Ezékiel próféta látomásaiból olvasunk fel egy részletet (Jechezkél 37:1-15.). A korábbi fejezetekben a próféta kemény szavakkal fordult a zsarnok fáraó felé “szól az Örökkévaló, íme és ellened fordulok Fáraó, Egyiptom királya, nagy szörnyeteg, Te…” (uo. 29:3.). Majd népünk hibáit ostorozza. Később reménnyel áraszt el, ha a rendeletek szerint járunk, Édenné változnak az elpusztult városok. E gondolatsort folytatja a most felolvasandó látomás a száraz csontokról, melyek testet ölthetnek, értelmet nyerhetnek, és Izrael földjére térhetnek. Volt idő, mikor Izrael két részre szakadt, Judeára és Izraelre. Reményt ad a próféta, hogy lesz majd egységes ország, ahová megtérnek – a messiási időkben – még a sírból is Izrael gyermekei. “És adom belétek a szellememet és oda helyezlek benneteket a földetekre” (uo. 37:14.).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 29. szám – 2014. július 28.