A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Az erkölcs ereje

A Szidrá felsorolja az erkölcsi tisztaság feltételeit, annak szigorú szabályait. A háftárá Ezékiel próféta kemény vádbeszéde Jeruzsálem és lakói ellen, akik nem tartották be a szabályokat, és tilalmakat. A következmény nem lehet más, mint kiűzetés a Szentföldről (Jechezkél 22:1-19.). E vádbeszéd az időszámítás előtt 590-ben hangzott el. 586-ban a próféta jóslata beteljesült: a zsidó állam megbukott. Érdemes a bűnöket szemrevételezni. Olyan vétkek ezek, melyeket ember ellen követ el, vérontás, rágalmazás, megvesztegetés, uzsora, erkölcsi kihágások, árvák és özvegyek gyötrése. Mindezeket tetézték az Isten ellen elkövetett vétkek: bálványimádás, szombat-szegés. Ha az erkölcs szilárdsága, ereje megvédi Izrael házát, az erkölcstelenség – hirdeti a próféta – összedönti azt.

Ha salakká válunk, az összesöprés lesz fájdalmas jutalmunk. Ezékiel nagyságát jellemzi, hogy mikor jövendölése megvalósult, azonnal vigasztaló és reményt ébresztő szavakat mondott.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 30. szám – 2014. július 30.