A CHÁNUKÁI SZERTARTÁS
Chánuká minden estéjén meggyújtjuk a menóra fényét, hogy felidézzük a csodákat, amelyet az Örökkévaló tett annak idején és manapság.
Vannak, akik az ablakba teszik a menórát, hogy másoknak is hírt adjon Isten csodatételeiről. Vannak, akik a nyitott ajtóba állított székre helyezik, a mezúzával szemben, hogy a házat körülvehesse a parancsolatok szelleme.
Vannak, akik gyertyát gyújtanak a menórában. Mások olívaolajba helyezett kanócot gyújtanak meg, mert a Templomban olívaolajjal törént a csoda.
Menóránk vízszintesen és egyenesen álljon, s a nyolc gyertgya helye egyenlő távolságra legyen egymástól! Egyik gyertya se legyen magasabb a másiknál! Külön helye legyen a “sámmás” nevű gyertyának! Ezt ne állítsuk a többivel egy sorba vagy egy szintre!
Az első lángot a menóra jobb szélén gyújtjuk meg. A második estén balról teszünk hozzá egy gyertyát az elsőhöz, és minden este balra növeljük a gyertyák számát. A gyújtást azonban mindig az újonnan elhelyezett gyertyánál kezdjük, a bal oldalon, és mindig balról jobbrahaladunk a gyertyák meggyújtásával.
A család minden tagja legyen ott a chánukái lángok meggyújtásánál. Minden fiúgyermeknek legyen saját menórája.
A fények meggyújtásához használjunk külön gyertyát, amelyet sámmásnak (“szolgagyertyának”) nevezünk. A “sámmásra” azért van szükség, mert tilos egyik gyertyát a másikról meggyújtani. _gy kell gyújtani: először meggyújtjuk a sámmást, s ezt kézben tartva mondjuk az áldásokat.
A menóra fényének meggyújtása után elmondjuk vagy elénekeljük a Hánérót hállálú… kezdetű imát.
A gyertyáknak minden este napszállta után harminc percig égniük kell. Például ha az első estén budapesti idő szerint 15.55-kor gyújtottuk meg őket, akkor 16.25-ig kell tartania fényüknek.
Chánuká negyedik estéje december 14-én, pénteken lesz. A menóra lángját feltétlenül a szombati gyertyák meggyújtása, 15.45 előtt gyújtsuk meg!
A szombat bejövetele után tilos a menórában lángot gyújtani!
Chánuká ötödik estéje december 15-én, szombaton lesz. Ne készítsük elő a menórát ‑ és ne gyújtsuk meg a Chánuká-gyertyákat ‑, csak a szombat kimenetele (budapesti idő szerint 16.45) és a hávdálá szertartása után!
Mialatt a gyertyák égnek, ne végezzünk semmiféle munkát! Ez az idő arra való, hogy szemléljük a gyertyákat, és “hallgassuk, mit mesélnek”.
A gyerekek pénzt kapnak a Tórá-tanulás jutalmául. A mákkábeusok idején a tanulás tilos volt, ezért titokban művelték.
Chánuká ideje különösen jó alkalom a jótékonyság gyakorlására. Ezzel fejezhetjük ki köszönetünket az Örökkévalónak mindazért, amit tőle kapunk. A chánukágelt jól jön egy kis soron kívüli adakozáshoz.

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 22.