Báruch dáján háEmet! 97 éves korában elhunyt háRáv háGáon Chánánjá Jomtov Lipa Margulies, a brooklyni „Torah Temimah” és több jesiva alapítója, mely rendszert több mint hatvan éven keresztül vezetett. Yair Hoffman rabbi búcsúzásával rá emlékezünk.

Az elmúlt sábeszkor svát 20-án, párását Jitró szombatján, miközben a világ összes zsinagógájában a Tóra alapját a Tízparancsolatot olvasták fel, a Tóra egyik oszlopa, Chánánjá Jomtov Lipa Margulies rabbi visszatért Teremtőjéhez.

1924-ben született Herincsében (Horinchovo, Ukrajna), ahová apját, Ráv Margulies Menáchem Mendelt (1877–1944) még az első világháború után választották meg rabbinak az akkori vizsnyici rebbe javaslatára. A szentéletű Margulies család nagy részét, a vidéki zsidók első deportálásai között pusztították el, – a túlélők azt mesélték, hogy mielőtt Menáchem Mendel rabbi felszállt a marhavagonba, azt mondta: „Elfogadom magamra ezt a száműzetést és az összes szenvedést. Egy ember csak szimchában [örömben – szerk.] élhet!” 5704. sziván 16-a meggyilkolása valóságos kidus háSém, vagyis az Örökkévaló nevének megszentelése volt. 

A fiatal Reb Lipa a técsői (Tiachiv, Ukrajna) jesivából került a gettóba, később pedig az első transzportok egyikében vitték el; mind a hat testvérét meggyilkolták, de ő a csodával határos módon túlélte a vészkorszakot.

Margulies rabbi egy fantasztikus ember volt, aki könnyedén túlszárnyalta a különböző világokat. Otthonról a kárpátaljai haszid világot szívta magába, ám azt szétzúzta a náci rendszer, s amikor a második világháború után az Egyesült Államokban, New Yorkban telepedett le, akkor képes volt alkalmazkodni a hatalmas világváros kihívásaihoz, s teljesen új keretek között megőrizni a Tóra esszenciáját. A „Torah voDaat” jesivában folytatta tanulmányait, ahol közel került az intézmény alapítójához, a szintén magyar származású – Világon (Svetlice, Szlovákia) született – Srága Feivel Mendlowitz (1886–1948) rabbival, illetve az analitikus Talmud-tanulási módszeréről híres Refael Reuvain Grozovsky (1886–1958) rabbival.

Ráv Chánánjá Jomtov Lipa több ezer bóchert tanított az általa alapított jesivákban, illetve New York állam északi részén található „Machaneh Mesivta Camp Silver Lake” nevű nyári táborában. Egytől-egyig a Tóra hamisítatlan fiainak nevelte őket.

1976-ban indította el a „Torah Temimah” jesivát, melyet eredetileg „Torah V’Daas of Flatbush” néven működött, s idővel több fiókintézményt is nyitott például a New Jersey-ben lévő Lakewoodban, reagálva a brooklyni zsidók demográfiai változására.

Ráv Margulies holokauszt-túlélő volt, aki nemcsak szomorú tanúja volt családja, szomszédai, a zsidó nép nagyobb részének elpusztításának, de látta a Tóra világának lerombolását, és szemtanúja volt apja herincsei jesivájának szétzúzásának is. Ő maga pedig koncentrációs tábort túlélve egy ideig a felszabadítottak átmeneti táborában élt, majd Párizsban néhány jesiva bócherrel tanult együtt, mielőtt az Egyesült Államokba emigrált volna.

Jesivatanulók, a kép illusztráció

Margulies rabbi már azt gondolhatta volna, hogy minden szörnyűséget látott, de New Yorkban szembesülnie kellett azzal, hogy a béke és meglehetős jólét ellenére a zsidók a szellemi pusztulás felé tartanak, hogy vallásos zsidó családok gyermekeit kebelezi be az asszimiláció erkölcstelen keze. Azonban ekkor sem esett kétségbe, hanem felismerte, hogy neki kell cselekednie, hogy a Kelet-Európa Tóra-bástyáit kell itt neki újjáépítenie, s visszatekintve hosszú és áldásos életére bizton kijelenthetjük, hogy Ráv Chánánjá Jomtov Lipa Margulies rabbinak sikerült hozzájárulnia a tóratanulás amerikai forradalmához.

A vallásos zsidóság fennmaradásáért tett igyekezete mindenre kiterjedt, így nemcsak a jesivák fejlesztésében tett komoly erőfeszítéseket, de a nyári táborokat is forradalmasította. Míg addig az ilyen táborok sok szórakozás mellett némi tóratanulást jelentettek, addig az ő Silver Lake-i tábora az első igazi tanulótábor lett, mely jó hírnevével hamarosan több nyári programra is komoly hatást gyakorolt.

A Tóra várainak építésekor többször kerültek az intézményei anyagi veszélybe, azonban mindig akadtak olyan bálebószok, akik hajlandók voltak komoly pénzösszegeket áldozni, hogy Ráv Margulies „Tóra-birodalma” ne csak működjön, hanem virágozzék.

A rabbit hűséges felesége, a szintén magyar származású Rebecen Devorah sajnos már 2005-ben elhagyta a zsidó élet egyik legszebb otthonát, mely nagy törést jelentett számára, csakúgy, mint amikor tavaly elhunyt legidősebb fia, a mártírhalált halt apjáról elnevezett, Ráv Menáchem Mendel, aki apja jobb keze volt a jesivákban.

Szellemi örökségét több ezer főre menő tanítványai mellett tovább viszik még élő gyermekei és családjaik, Ráv Binyomin Margulies, Ráv Yisroel Margulies, Ráv Yisroel Benedikt, Ráv Shmuel Shlesinger, és Ráv Mayer Pinkovics.

A rabbi temetése vasárnap délelőtt, a brooklyni jesivában kezdődött.

Emlékéből fakadjon áldás!