A Siratófalon kívül még két helyszín létezik, ahol nem takarják épületek a Szentélyből megmaradt egyetlen falat, az épületkomplexum egykori nyugati támfalát. A kettő közül az egyik a Kótel Hákátán, a kis siratófal, mely a Siratófaltól 175 méterre északra található, a jeruzsálemi Óváros muszlim negyedében, a Sáár Hábárzel, vagyis a Templom-hegy egyik bejárata, a Vaskapu szomszédságában.

Ez a falszakasz mindössze 17,7 méter hosszú, s előtte csak egy hat méter széles tér áll rendelkezésre az imádkozáshoz. Ám az itt elmondott ima még különlegesebb, mint a Siratófalnál, mert itt szinte teljesen egy vonalban vagyunk az egykori Szentek Szentjével, a Templom legbelsőbb helyiségével, ahol (az I. Szentély idején) a Frigyládát őrizték. Azok számára, akik elutasítják Templom-hegyre való felmenetelt, ez az a hely, ahol a legközelebb lehetnek az egykori Szentek Szentjéhez.

A Kis Kótelhez egy érdekes legenda is fűződik: itt jelent meg Élijáhu (Illés) próféta évszázadokkal ezelőtt egy neves jeruzsálemi rabbinak. Egy változat szerint nem a próféta, hanem a Sechina, az isteni jelenlét látogatta meg itt Ávráhám Hálévi Bruchim rabbit, a neves cfáti kabalista, a szent Ári egyik tanítványát. A csoda pontos helyszínéhez sokan járultak imádkozni, köztük neves bölcsek is, ám a megnövekedett zarándoksereget a környéken lakó arabok nem nézték jó szemmel, és diszkrét tiltakozásként nyilvános illemhelyet építettek a fal azon részére, ahol a jelenés történt, hogy ezzel tartsák távol a látogatókat. Ez az épület a mai napig áll, igaz, már nem tölti be eredeti funkcióját.

E különleges helyszín napjainkban kissé elhanyagolt és nélkülözi a Siratófal környékének pompáját. A feszült politikai helyzet miatt eddig sem jelentősebb felújítást, sem nagyobb beruházást nem engedélyeztek itt a hatóságok, ezért nem találunk itt padokat, imakönyveket, vagy tóratekercseket. Rendszeres közösségi imákat csak időnként rendeznek, inkább családi események, brit milák, vagy szűk körben elmondott imádságok helyszíne.

 Ima a kis Kótelnél (Yaakov Aflalo felvétele)

A Kis Kótel területének alapos renoválását és a megfelelő infrastruktúra kialakítását évtizedek óta követeli számos zsidó szervezet, hogy a helyszín megjelenésében is méltó legyen az ott elmondott imákhoz. Évtizedek elhanyagoltsága után a Jeruzsálemért és a történelmi örökségért felelős miniszter, Rafi Perec rabbi most végre elrendelte a Kotel hákátán megtisztítását, és a napokban sor is került e jeles eseményre. Tisztítási munkálatokat az 1967-es hatnapos háború óta most először végeztek a helyszínen. Ennek megfelelően jelentős mennyiségű szemetet szállítottak el a térről, és a fal felszínét is felfrissítették erőteljes vízsugár segítségével. A tervek szerint további karbantartási munkálatok után a Kis Kótel is fontos és látogatott imahellyé válhat az Óvárosban.

A takarítást elrendelő Perec miniszter kijelentette: „Fontos, hogy az izraeli fennhatóságot Jeruzsálem egész területén gyakoroljuk. A Kotel Hákátán fontos imahely, és csak egy lépésnyire van a Templom-hegytől és a Szentek Szentjétől. Továbbra is fejleszteni fogjuk a helyszínt, elérhetővé tesszük, és imádkozásra, valamint látogatásra méltóvá alakítjuk.”

zsido.com

Forrás: Arutz7