Idén július 6-ra esett a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi (1902-1994) halálozási évfordulója. A rebbe 25 évvel ezelőtt, támuz hó 3-án távozott el, és jórcájtja (halálozási évfordulója) alkalmából tisztelői a világ minden pontján felidézték alakját és tanítását.

Aki tehette – mintegy 50 000 ember –, személyesen kereste fel a New York-i Queensben található sírhelyet, mely egész évben tele van zarándokokkal. A Montefiore temető szóvivője szerint a sírt évente 400 000 ember keresi fel, vallásos és kevésbé vallásos zsidók, illetve nem zsidók egyaránt. A zarándokok hászid szokás szerint zsoltárokat mondanak, majd kívánságcédulát helyeznek a sírkőre. Sokan vallják, hogy látogatásuk után az Örökkévaló megválaszolta kérésüket.

„A rebbe tanításával és életművével összhangban a világon több millió ember vesz részt közösségi imákon, tanuláson, előadásokon, megemlékezéseken és hajt végre minél több jócselekedetet a rebbe emlékére” – áll a Chábád mozgalom közleményében.

A rebbe nevét és munkásságát szerte a világon ismerik, hiszen nemcsak a zsidó közösségek életét változtatta meg a világ minden szegletében szolgálatot teljesítő, sok ezer küldöttje segítségével, hanem az egész emberiség felemelkedéséért is küzdött. Sokat tett az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy területén, és felhívta a figyelmet a hadseregben szolgáló katonák érdekeire is. Különös figyelemmel fordult a speciális ellátást igénylő gyerekek felé, akiket nem volt hajlandó „fogyatékosoknak” nevezni, és mindent megtett, hogy a külvilág se így tekintsen rájuk.

A rebbe fontosnak érezte, hogy minden ember megismerje Noé fiainak hét törvényét, melyeket a Tóra írt elő a nem zsidó emberek számára és melyek a civilizáció alapértékeit foglalják magukba.

Humanitárius tevékenységéért neki ítélték a Kongresszusi Medált, és Richard Nixon elnök is kifejezte számára az elismerését. Ő volt az első és egyetlen rabbi, akinek tiszteletére nemzeti ünnepet alapítottak az Egyesült Államokban: 1978-ban Jimmy Carter elnök az „oktatás napjának” jelölte ki a rebbe születésnapját. A tisztelet jeleként ezt a napot a rebbe zsidó naptár szerinti születésnapjához (niszán 11.) igazítják, így a polgári dátum minden évben változik. Ezen a napon a mindenkori elnök felidézi a rebbe alakját, és az oktatás fontosságáról beszél.

Az évforduló kapcsán számos zsidó vezető méltatta a rebbe munkásságát. Reuvén Rivlin, Izrael Állam elnöke a következőket írta: „A rebbe különleges vezető volt, telve az Izrael iránti szeretettel és a minden egyes ember iránti törődéssel. Hiába telt el annyi esztendő, még mindig nagyon hiányoljuk kiemelkedő személyiségét”.

Binjámin Netánjáhu miniszterelnök is megemlékezett a jórcájtról: „Ma a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi halálának 25. évfordulójára emlékezünk, arra az emberre, aki megváltoztatta a világot és személyesen rám is rendkívül nagy hatást gyakorolt. Örökké emlékezni fogunk rá”.

Mose Jáálon, az ellenzéki Kék-Fehér pártszövetség egyik vezetője a következőket írta: „A rebbe volt nemzedékünk egyik legnagyobb vezetője. A minden zsidó szeretetét előíró tanítása manapság még aktuálisabb, mint bármikor.

Nagy-Britanniában a birodalmi főrabbi, Ephraim Mirvis emlékezett a rebbére: „A holokauszt utáni zsidó élet egyik legnagyobb újjáépítője volt. Tanításai és meglátásai a mai napig ugyan olyan frissek és érvényesek, mint bármikor”.