Az EMIH idén gyermekotthonok támogatására és ételosztásra fordítja az egyházi 1%-át

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) az elmúlt hónapok során átfogó felmérést készített a hazai adományozási szokásokról és a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásával kapcsolatos attitűdökről a zsidó közösség tagjai között. A közel 500 fő részvételével végzett telefonos kutatás egyértelműen megmutatta, hogy akinek lehetősége van rá, szívesen adományoz jótékony célra. Legtöbben a gyermekeket támogató szervezeteket és a különböző egyházakat támogatják, de népszerűek az egészségügyi-, oktatási- és kulturális intézmények is. 10 válaszadóból 9 a személyes kötődése alapján választ az egyházak közül, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a támogatott szervezet működése átlátható és megbízható legyen. Az eredmények ismeretében az EMIH az idei évben 1% kampányát, két már korábban megkezdett szociális programjának szenteli. A befolyt összegből fognak 4 állami gyermekotthont, valamint a havi rendszerességű utcai meleg-ételosztást támogatni.

A kutatásban résztvevők elsöprő többsége állította magáról azt, hogy legalább évente adományoz valamilyen szervezet vagy egyház számára (beleértve az SZJA 1%-ának felajánlását is) és a megkérdezettek alig 7%-a mondta azt, hogy ritkábban vagy soha nem adományoz. Akik nem szoktak adományozni, azok ezt legtöbbször rossz anyagi helyzetükkel vagy azzal magyarázzák, hogy nem bíznak abban, hogy a felajánlott összeg a megfelelő helyre kerül. Amikor általánosságban az adományozásról szóló kérdés hangzott el, a kérdezettek közel fele (46.5%) legszívesebben egyházakat, illetve olyan szervezeteket segít anyagilag, akik gyermekeket támogatnak a befolyt összegekből. A válaszok alapján dobogón szerepelt még az egészségügyi intézmények (26.6%), valamint az oktatási és kulturális intézmények támogatása (19.3%). 

A személyes kötődés a legfontosabb – 10-ből 9-en ez alapján választunk

A kutatás során az egyházakhoz való viszonyt is igyekezett felkutatni az EMIH. Az eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezettek 68%-a szokott egyházi 1%-ot felajánlani és mindezt legnagyobb részben (90%-uk) valamilyen személyes kötődése miatt teszi. Kiderült továbbá, hogy a válaszadók majdnem 60%-a valamelyik izraelita felekezetnek szokta felajánlani egyházi 1%-át. Jellemző, hogy aki ezt a három, egyházként bejegyzett zsidó szervezet egyikének ajánlja fel, az évek óta mindig ugyanazokat támogatja. 75% saját bevallása szerint „évek óta”, további majdnem 18% pedig legalább 2-3 éve segíti egyházi 1%-ának felajánlásával ugyanazt a felekezetet. Ezzel szemben alig 7% mondta magáról, hogy tavaly vagy idén adja először egyházi 1%-át zsidó felekezetnek. A megkérdezettek közel 59%-a egyébként úgy vélekedett, hogy minden évben ugyanazt a szervezetet választja, több mint 24%-uknál előfordult, hogy változtattak és csupán 17%-uk választ véletlenszerűen kedvezményezettet.

Átláthatóság és karitatív tevékenységek a központban

Arra a kérdésre, miszerint mi az, amit különösen fontosnak tart a válaszadó egy izraelita felekezet tevékenységében, ami miatt az 1%-ot egy zsidó felekezetnek ajánlaná fel, a válaszadók nagy többsége (több mint 73%) használt olyan kifejezéseket, mint „összetartó” vagy „egymást segítő közösség”, „aktív hitélet”, illetve a „hagyományok mellett való elköteleződés”. Emellett az is kiderült, hogy a kutatásban részt vevők számára egy támogatásra érdemes szervezetnek egy másik különösen fontos jellemzője az átláthatóság és a karitatív tevékenység. Ezzel kapcsolatos elvárást több mint 32%-uk fogalmazott meg.

A karitatív tevékenységre való igényt erősítette, hogy a kérdésnél, miszerint mire kellene költenie az izraelita egyházaknak az 1%-os felajánlásokból befolyt összeget, 10 válaszadóból 6 kiemelten fontosnak tartotta a gyermekek-, és több mint 53%-uk az idősek támogatását. A képzeletbeli dobogó harmadik helyére az oktatás támogatása került még fel, ezt a kutatásban résztvevők 49%-a jelölte meg.

Gyermekotthonok és az ételosztás az EMIH 1%-os kampányában

A kutatási eredmények ismeretében úgy döntött az EMIH, hogy az idei évben 1%-os kampányában a gyermekotthonok és az EMIH szeretetszolgálata, a CEDEK által elindított ételosztások lesznek azoka a célok, melyekre a beérkezett felajánlásokat fordítják. Ezeket a programokat már korábban meghirdette az EMIH, ugyanakkor látva a kezdeményezések iránti érdeklődést, úgy döntött a közösség, hogy a május 20-ig az adózók által felajánlható egyházi 1%-át is ezekre a célokra fordítja majd.

„Az EMIH számára évek óta stratégiai felismerés, hogy az 1% nemcsak a pénzgyűjtésről szól, hanem legalább ilyen fontos lehetőség arra, hogy figyelemfelkeltő és releváns üzeneteket fogalmazzunk meg és jutassunk el azokhoz is, akik a hétköznapjaikban csak nagyon áttételesen kötődnek az aktív közösséghez. Ilyen értelemben – az önmagában nemes célokon túl – ez a kampány nagyon fontos üzenet mind a többségi társadalom felé, mind pedig a zsidó közösség aktív és kevésbé aktívabb tagjai felé: A zsidó közösség kiveszi a részét az általános társadalmi felelősségvállalásban. Fontos, hogy nem csak személyesen zsidó identitású emberek, hanem a zsidó közösség mint zsidó közösség is láthatóan kivegye a részét a hagyományos karitatív feladatokból, kiemelt figyelmet fordítson a leginkább rászorulókra. Ezzel azt is hirdetjük, hogy mint zsidó hitközség, vallási közösség nemcsak sajátjainkon segítünk, hanem minden rászorulón. Ráadásul még azzal sem lehet vádolni bennünket, hogy a háttérben a hittérítés a célunk, hiszen a zsidó vallásnak nem célja a térítés.Ráaádásul a rászorulók számára végzett segítségnyújtás mára az EMIH működésénenk egyik lényeges pillérévé vált: több idősotthon fenntartása és az ukrajnai nélkülözők megsegítése mellett a múlt év során létrehoztuk a Cedek Izraelita Szeretetszolgálatot, amely havi ételosztásokat, illetve ruha- és játékgyűjtést szervezett a rászorulók részére. Ezeket az akciókat a jövőben szeretnénk rendszeressé tenni, és a Cedek megkezdett munkáját emeljük magasabb szintre a mostani 1%-os kampányunkkal. A zsidó biblia, a Tóra parancsa a „szeresd a felebarátod, mint önmagad!” – egyetemes érvényű. Meggyőződésem, hogy a szeretet leglátványosabban a cselekvő segítségnyújtásban juthat kifejezésre, ezért is döntöttünk úgy, hogy sokakkal ellentétben nem csak jól hangzó szlogenekben, hanem konkrét cselekedetekkel is azok mellé állunk, akik ma Magyarországon egy átlagember számára elképzelhetetlen mértékű szegénységben élnek” – mondta el az EMIH 2016-os 1%-os kampányáról Köves Slomó, a közösség vezető rabbija.