Idén nyáron röppent fel a hír, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség megvásárolja a Zsigmond Király Egyetemet. A felsőoktatási intézmény 2016. óta működik egyetemként, jelenleg 11 alapszak mellett öt szakon mesterképzés is folyik, valamint ötféle felsőoktatási szakképzésből választhatnak az ide jelentkezők. A tulajdonosváltásról, névváltoztatásról és az intézménnyel kapcsolatos tervekről Bodnár Dánielt, az egyetem fenntartói tanácsának, a fenntartó EMIH által delegált elnökét kérdeztük.

 

Miért döntött úgy az EMIH, hogy megvásárolja a Zsigmond Király Egyetemet?

Saját értékrendünk és tudásbázisunk alapján vannak olyan erkölcsi, szellemi üzenetünk, valamint nemzetközi kapcsolati tőkénk, melyet az egyetem működtetésével oszthatunk meg a leghasznosabban a szűkebb zsidó közösséggel és tágabban a társadalommal. Másfelől itt az ideje, hogy – miként például az idősellátásban tesszük – szerepet vállaljunk olyan tevékenységekben, amelyek nem szűken szabott egyházi hatókörűek, hanem elérik a társadalom egészét. A zsidó közösségnek ugyanis van olyan üzenete és értékvilága, amely jelentősen hozzájárulhat Magyarország szellemi és kulturális gyarapodásához a XXI. században is. A Milton Friedman Egyetem elindítása ennek szimbolikus felmutatása. A tudásalapú és értékalapú közösségszervezés a legfőbb célunk.

Ki az egyetem tulajdonosa?

Az EMIH a tulajdonos és lesz hamarosan a fenntartó is. A tulajdonosváltás és névváltoztatás egy hosszú formális folyamat, amely feltehetően a következő egy-két hónapban fog megtörténni.

Milyen források bevonásával sikerült megvásárolnia az EMIH-nek a ZSKE-t?

Az EMIH az ortodox világban megszokott modellben működik, ahol a támogatók megkérdezik, hogy a lokális közösségnek működési vagy más jellegű támogatásra van-e szüksége. Mi azt tartjuk, hogy intézmények sokkal hosszabb távon képesek biztosítani a közösség prosperitását, mint egyszeri, esetleg könnyedén elillanó adományok. Az igaz, hogy lényegesen több munkát jelent ez a közösség számára, de nagyobb biztonságot is nyújt, Támogatóink egyfelől az Egyesült Államokban élő, anonim, magyar származású, üzletemberek, akik szeretnének valamit visszaadni Magyarországnak és a magyar zsidóságnak is. Másfelől a Magyar Fejlesztési Bank az akvizíció egy részéhez nyújtott 1.1 milliárd forint értékű forrást.

A vásárláshoz kapcsolódó hitelfelvétel mennyire volt nehézkes?

Ez egy teljesen piaci alapú hitel, amelynek felvételét nyolc hónapos egyeztetési és tárgyalási folyamat előzte meg. Maga az egész tranzakciós folyamat 18 hónapot vett igénybe, ami mutatja, hogy egy meglehetősen bonyolult, piaci szempontból is alaposan átgondolt ügyletről van szó.

A végleges vételár üzleti titok tárgyát képezi?

Igen. Elsősorban az eladói, de a támogatói érdekek védelme miatt is így kell eljárnunk. A megállapodásaink ebben a tekintetben kötnek minket.

Létezik-e valamilyen politikai szál, esetleges alku is az egyetem megvásárlásával összefüggésben, vagy tisztán piaci döntés volt a vásárlás?

Semmilyen politikai alku nincsen. Ez egy teljesen piaci jellegű ügylet, minden elemében. A kormányzat csak a piaci folyamat után tudta meg a befejezett vásárlás tényét. Ahogyan nincs politikai alku, úgy kormánybefolyás sem létezik az ügylet kapcsán.

Mennyire és hogyan jelenik meg a zsidó vallás és kultúra a képzésben? Világi vagy vallásos képzés lesz-e az egyetemen?

Ez egy szekuláris egyetem. Az EMIH fenntartói státuszban, de nagy távolságban és valódi függetlenségben működteti oktatási intézményét. Lesz az egyetemnek egy fizikailag és vezetésében is különálló, így minden szempontból elkülönülő vallási divíziója is, de ez semmilyen formában nem kapcsolódik a világi oktatási divízióhoz.

Milyen külföldi partnerekre számítanak?

A szekuláris képzésben az EMIH megjelenése a nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül manifesztálódik, például az izraeli Bar Ilan Egyetem és az amerikai Touro College-dzsal való együttműködés már elindult. A State University of New York-kal pedig jelenleg folynak a tárgyalások

A CEU-val kapcsolatos eseményekkel, és az ottani képzéssel összefügésben mi az álláspontja?

Azt szeretnénk megmutatni, hogy a zsidó közösség képes önállóan hozzájárulni a különböző társadalmi alrendszerek színvonalas működéséhez. Az általunk nagyrabecsült CEU képviselte oktatási minőség jelentős értéke a magyar oktatási rendszernek. Nemzetközileg elismert és nemzetközi fenntartásban lévő intézmény, a zsidósághoz semmilyen módon nem kapcsolódik, és a kormányzattal meglévő nézetkülönbségükkel kapcsolatban sem lenne szerencsés, ha állást foglalnánk vagy zsidó szálat maszatolnánk bele. A saját értékteremtési szándékainkra koncentrálunk, ami sajnálatosan eddig a Holokauszt óta eltelt bő 70, illetve a rendszerváltás óta eltelt szűk 30 évben nem igazán volt jellemző a hazai zsidó közösség szervezeteinek jelentős részére.

Miért pont Milton Friedman nevét viseli majd az egyetem?

Friedman az egyik legjelentősebb magyar zsidó származású gondolkodó, a 17. „magyar” Nobel-díjas. aki a 20. század második felében az egész világgazdaság sorsára nagy hatással volt.

Mennyire jelenik meg majd Friedman életműve az oktatásban?

Az egyetemnek nem lesz politikai elkötelezettsége, de szimbolikusan van jelentősége annak, hogy egy magyar zsidó, konzervatív-liberális, Nobel-díjas közgazdászról nevezzük el. Friedman munkássága minden mértékadó közgazdasági képzésben megjelenik. Az életművét sok szempontból példamutatónak tartjuk mindenféle világnézetű ember számára. Életének utolsó 20 évét a köz ügyeinek és ezen belül is a pénzkultúra, gazdálkodás, mértékletes fogyasztás elveinek a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésének szentelte.

Milyen értéke lesz az itt szerzett diplomának? Mivel tudják majd mérni?

Természetesen vannak nemzetközi mérések eljárások, amellyel lehet ezeket mérni. A következő öt évben szeretnénk a nemzetközi kapcsolatainkkal bővített, megújult egyetem minőségének megfelelő elismertséget szerezni a Milton Friedman Egyetemnek.

Milyen szakok maradnak, melyek szűnnek meg? Hogyan változik a képzés, jönnek-e vendégoktatók?

A képzés jelenlegi struktúrája nem változik. A már létező nemzetközi megállapodások mellett, további kooperációs megállapodások előtt állunk az oktatási kormányzat bevonásával az izraeli kormány által támogatott, az innováció területén Ezzel összhangban az innovációs üzleti transzfer meghatározó intézményévé kell válnia a Milton Friedman Egyetemnek. A mi fő területünk az lesz, hogy a különböző technológiai és tudományos innovációk piacosíthatóakká váljanak a jövőben, és az üzleti szférában miként érvényesülhetnek.

Hogyan érintik a változások az éppen most itt tanulókat? Az anyagi kondíciók miként változnak? Milyen egyéb tartalmi változások lesznek?

Semmilyen módon nem érintik a változások a már itt tanulókat. Nem rombolunk le semmit, csak építünk!

Milyen személyi változások várhatóak az egyetemen?

Pártos Ferenc, a közismert oktatás-stratéga és üzletfejlesztési szakember, a CEU volt dékánja már megérkezett az egyetem vezetésébe, mint az egyetem új, kiterjesztett jogkörrel rendelkező elnöke. Emellett lehetséges, hogy az oktatási stratégia és koncepció mentén további strukturális átrendezések lesznek a későbbiekben, de személyi változásokat jelenleg nem tervezünk.

 

Milton Friedman (19122006)

Friedman 1912. július 31-én született New Yorkban magyarországi zsidó bevándorlók gyermekeként. Apja Friedman Jenő Saul, anyja Landau Sára Eszter volt.

Milton 1928-ban, kevéssel 16. születésnapja előtt érettségizett, majd a Rutgers Egyetemen matematikából diplomázott. A Chicagói Egyetemen ’33-ban szerzett diplomát, majd a Columbia Egyetemen tanult statisztikát. ’35-ben Washingtonba utazott, ahol kormányzati munkát vállalt. 1940-ben a Wisconsini Egyetem közgazdasági tanszékén lett professzor, de a tanszéken dúló antiszemitizmus miatt inkább visszatért a kormány szolgálatába.

A háborús éveket a Szövetségi Kormányzatnál töltötte. ’46-ban elfogadta a Chicagói Egyetem meghívását, hogy közgazdaságtant tanítson. A következő 30 évet Chicagóban töltötte. Ott kiépített egy olyan kört, melynek később számos Nobel-díjas közgazdász volt a tagja.

Közismert, hogy 1975-ben egy alkalommal Pinocst diktátort a demokratikus átalalkulásokról próbálta meggyözni, amit a diktátor jelentős nemzetközi botrányt kavarva visszautasított.

’76-ban kapta meg a Közgazdasági Nobel-emlékdíjat. ’77-ben vonult nyugdíjba a Chicagói Egyetemről. A ’80-as elnökválasztási kampányban Ronald Reagan mellett nem hivatalos tanácsadó volt, majd a Reagan-kormányzatot is szolgálta. ’88-ban megkapta a Nemzeti Tudományos emlékérmet.

 

 

Megjelent: Egység Magazin 28. évfolyam 101. szám – 2017. december 18.

 

Megszakítás