A Pew Research Center friss kutatása szerint 2014-ről 2015-re nem romlott a muszlimok, a zsidók és a romák megítélése a hat legnagyobb európai országban. Mindez azt jelenti, hogy a Charlie Hebdo elleni terrortámadás hatására nem erősödtek a előítéletek. A zsidó megítélése, bár eltérő mértékben, inkább pozitív.

A Pew Research Center június elején publikált kutatása többek között a kisebbségek megítélését vizsgálta hat európai országban: az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban. Az április-május folyamán végzett közvélemény-kutatásban a résztvevőktől azt kérdezték, hogy mi a véleményük a zsidókról, a muszlimokról és a romákról. Mivel a Pew egy évvel korábban is feltette ugyanezeket a kérdéseket, így lehetőség nyílik a társadalmi attitűdök esetleges változásának a megfigyelésére.

A muszlimok megítélése

Ez azért különösen érdekes és aktuális, mert a két mérés között, 2015. január 7-én történt a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni terrortámadás, illetve egy napra rá volt túszejtés egy kóser szupermarketben. Mindkét esetben radikális iszlamisták voltak az elkövetők. A kutatás talán legfontosabb eredménye az, hogy a világszerte nagy figyelmet kapott terrorcselekmények ellenére nem nőtt ezekben az országokban a muszlim-ellenesség, sőt egyes vizsgált országokban még javult is ennek a csoportnak a megítélése. Azaz úgy tűnik, hogy az európai társadalom nem büntette az egész iszlám közösséget néhány fanatikus szörnyű tette miatt. Amennyiben a jövőben más felmérések is megerősítik majd a most kapott eredményeket, akkor biztosan kijelenthető lesz, hogy a Charlie Hebdo tragédia nem erősítette a muszlimellenes előítéleteket Európában.

20150605_1

Franciaországban a felnőttek 76 százalék inkább kedvező véleményen van a muszlimokról. Mindössze minden negyedik francia táplál negatív érzelmeket irántuk. Az egy évvel korábbi mérés során kissé negatívabb volt az összkép, de akkor is a döntő többség pozitív véleményen volt. Az Egyesült Királyságban és Németországban is hasonló eredményeket kaptak a kutatók. Spanyolországban még többségben vannak a jó véleménnyel rendelkezők, de már erősebb a megosztottság. Ugyanakkor Lengyelországban és Olaszországban a többség muszlimellenes: 56, illetve 61 százalék azoknak az aránya, akik rossz véleménnyel vannak a muszlimokról. A 2014 tavaszi felméréshez képest egy év alatt alig változott a muszlimokról alkotott kép Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban. Jelentősen javult viszont az Egyesült Királyságban és Németországban.

A zsidók megítélése

A zsidók megítélése sokkal kedvezőbb, mint a muszlimoké. Mind a hat vizsgált országban a pozitív véleménnyel rendelkezők aránya jelentősen felülmúlja a negatív állásponton lévőkét. Ugyanakkor az egyes országok között markáns eltérések tapasztalhatók. Miközben Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Németországban egyszámjegyű az érzelmi antiszemiták aránya, addig Spanyolországban 17, Olaszországban pedig 21 százalékos. A zsidókról alkotott kép a lengyelek körében a legkedvezőtlenebb. Bő negyedük van rossz véleménnyel róluk. Hasonlóan a muszlim közösség megítéléséhez, a zsidóké is stagnált, vagy javult 2014-2015 között.

20150605_2

A romák megítélése

Harmadikként a romákhoz való viszonyt vizsgálták a Pew kutatói és irányukban tapasztalták a legerősebb ellenérzéseket. Ez legnagyobb mértékben Olaszországban jelentkezett, ahol tíz megkérdezettből kilencnek (!) negatív véleménye volt a romákról. A cigányellenesség Franciaországban is erős, itt 60 százalék fejezett ki valamilyen szintű elutasítást. Lengyelországban pedig közel 50 százalék volt az arányuk. Bár három országban (Egyesült Királyság, Spanyolország és Németország) az abszolút többség inkább jó véleménnyel volt a romákról, sokat elmond a cigányellenesség mértékéről, hogy ezekben a toleránsabb országokban is legalább minden harmadik felnőttnek negatív érzései vannak a romákkal kapcsolatban. A tendencia ugyanakkor optimizmusra ad okot, ugyanis hasonlóan a muszlimok és a zsidók iránti attitűdhöz, a cigányokról alkotott kép is stagnált, vagy javult egy év alatt.

20150605_3

Az előítéletesek arányát kisebbségek és országok szerint összehasonlítva megállapítható, hogy az antiszemiták aránya mindenhol jelentősen alulmúlja a muszlim- és a romaellenesekét. Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Olaszországban kevésbé látják negatívnak a muszlimokat, mint a romákat, míg Spanyolországban és Lengyelországban fordított a helyzet. A kisebbségekkel szembeni ellenérzések Lengyelországban a legkevésbé eltérőek, míg Franciaországban a leginkább szórtak. Azaz a muszlimokkal, a zsidókkal és a romákkal szembeni előítéletek az előbbiben többé-kevésbé hasonlóan alakulnak, míg utóbbiban markáns különbségek vannak a kisebbségi csoportok megítélésében.

20150605_4

Munkatársunktól (A Pew Research Center tanulmánya alapján)

Megszakítás