ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

SPECIÁLIS „SZOMBATI TELEFON” A VALLÁSOS MINISZTEREKNEK

VALLÁSOS POLGÁRMESTER, 87%-OS TÖBBSÉGGEL

Speciális „szombati telefon” a vallásos minisztereknek

    Telefonálni szombaton egyértelmű szombatszegés, amit a Háláchá – a zsidó vallási törvények összessége – szigorúan tilt. Vallásos zsidó tehát nem telefonál szombaton vagy ünnepnapon, és nem is emeli fel a kagylót, ha valaki telefonon próbál érintkezésbe lépni vele.

    Ez rendben is lenne, de mit tesz Izraelben egy vallásos miniszter, aki a szűk körű kabinet tagja, és nem egyszer szombaton kénytelen létfontosságú, biztonsági ügyekben szavazni, dönteni, véleményt nyilvánítani? És mit tesz a kormány jogtanácsosa, ha mint a jelenlegi, Eljákim Rubinstein történetesen vallásos, hagyomány hű zsidó?

Probléma, kemény lelkiismereti probléma.

    Ezen próbált mostanában segíteni a Jeruzsálemben székelő Halachikus-Tudományos Technológiai Intézet (HTTI), melynek szakértői terveztek egy olyan „szombati telefont”, amely a minimálisra csökkenti a szombatszegést, ha gazdája – nagy szükség esetén – szombaton használja.

    Az utóbbi időben több vallásos kabinetminiszter kapott ilyen telefont, melynek piaci ára 200 dollár. Köztük van Eli Sviszá belügyminiszter, Zebulon Hammer közoktatásügyi miniszter, az említett Rubinstein jogtanácsos és mások. Több vallásos miniszter még habozik, mivel nem minden halachikus tekintély van elragadtatva a találmánytól. Vannak akik attól tartanak hogy a „kóser” telefon elfeledteti a szombatot, ami ezáltal olyan lesz, mint egy egyszerű hétköznap…

    Lévi Jichák Halperin rabbi, a HTTI vezetője, nemrég elmagyarázta újságíróknak, miként működik ez az elemes távbeszélőkészülék. Lényege: a számok helyén egy-egy lyuk van, ahová tárcsázás helyett be kell dugni egy vékony műanyag rudacskát. Ez eltorlaszolja egy fénysugár útját, ami által a készülék automatikusan tárcsázza a kívánt számot, anélkül hogy a telefon tulajdonosa ezt direkt, saját kezűleg tenné. Így – mondja Halperin rabbi – a szombatszegés minimálisra csökken (bár teljesen nem engedélyezhető a készülék használata). Ezen véleményt nagynevű Háláchá-tekintélyek támogatják, míg mások óvatosan nemtetszésüknek adnak kifejezést. A lényeg az, hogy az ilyen telefonok nem tömeges használatra készülnek, hanem csak VIP embereknek, „minisztertől felfelé”, de orvosok, rendőrtisztek is használják. Az izraeli vezérkari főnök, Ámnon Sáchák vezérőrnagy – aki pedig nem vallásos, szombattartó emberként ismert – nemrég kapott egy ilyen telefont és megígérte hogy szombaton ezt fogja használni. Egyrészt a nemzeti egység jegyében („hogy a vallásos katonák jól érezzék magukat”), másrészt pedig ” biztos, ami biztos” alapon.

    Dáni Náve, az izraeli kabinet titkára, egy kérdésre válaszolva úgy nyilatkozott, hogy „a szombati telefon” igen fontos a kormány zavartalan működésének biztosítására. Vannak olyan biztonsági döntések, amik nem tűrnek halasztást, amelyeknél szükség van a vallásos miniszterek véleményére, szavazatára is. „Eddig az volt a gyakorlat, hogy ha ilyen kérdés merült fel szombaton – küldtek egy sofőrt a vallásos miniszter lakására, és így értesítették miről van szó, mi a téma, mi a teendő. Ez azonban nem jó megoldás, mert a sofőr is zsidó, neki sem lehet szombatot szegnie, pláne másvalaki helyett nem. Így aztán a kóser telefon jó megoldás lehet” – mondja a kormány titkára.

Vallásos polgármester, 87%-os többséggel

    A nemrég tartott bné-bráki helyhatósági választásokon óriási győzelmet aratott az egyesült vallásos lista, melynek jelöltje a szavazatok 87 %-át kapta, és így ő lett a polgármester. A 25 tagú városházi vezetőségből 17 helyet szintén az egyesült lista kapott.

    A vallásos városban nincs mozi, vagy színház, ellenben a város tele van jesivákkal, tanházakkal és iskolákkal. A családoknak átlagban 6-8 gyereke van és a város 120 ezer főnyi lakosságának 60 %-a tizennyolc éven aluli. A városban rendőrség sincs, a közeli Rámát-Gán rendőrsége látja el a néha felmerülő szükségleteket. Bné-Brák már évek óta tartja az izraeli országos rekordot: ebben a városban a legcsekélyebb a bűnözés…

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 16. szám – 2014. augusztus 6.

 

Megszakítás