ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ
AMERIKAI ZSIDÓ ASSZONY LETT GUYANA ELNÖKE

IZRAELI ZARÁNDOKOK MAGYARORSZÁGI SZENT SÍROKAT LÁTOGATNAK

“KÓSER” PELENKÁK SZOMBATRA RABBINIKUS ENGEDÉLLYEL

VILÁGSZERTE IMÁDKOZNAK A SZATMÁRI REBBE FELÉPÜLÉSÉÉRT

ZSIDÓ TÉVÉCSATORNA PÁRIZSBAN

230-320 MILLIÁRD DOLLÁR A ZSIDÓSÁG VESZTESÉGE A HOLOCAUST SORÁN

CHÁNUKÁ ÜNNEPSÉG TÍZEZER IZRAELI KATONÁNAK
VÁLÓLEVELET – VAGY ÉLETET!
VATIKÁN – “ZSIDÓK ÉS AZ EGYHÁZ”
Amerikai zsidó asszony lett Guyana elnöke

        Janet Geigen, egy Amerikában született 77 éves zsidó hölgy lett Guyana, a volt dél-amerikai brit gyarmat elnök asszonya. A Janet Rosenberg néven született chicagói hölgy 54 évvel ezelőtt vándorolt be Guyanába, ahol az eddig elnök, Csádi Geigen, felesége volt. Geigen 9 hónappal ezelőtt halt meg.

Izraeli zarándokok magyarországi szent sírokat látogatnak – “sasok szárnyain”

        Valamikor a zarándokok gyalog vagy szamárháton jártak. A héber kifejezés – álija löregel – “gyalog felmenni” (Jeruzsálembe) is ezt sugallja. A bibliai zarándokok háromszor évente – a három zarándokünnepen – “mentek fel” a jeruzsálemi szentélybe.

        A mai modern zarándokok repülőgépen járnak és a zarándoklás fogalma kiterjedt. Ahol szent helyek vannak – oda zarándokolnak emberek. Mivel zsidóknál szent emberek sírjai is szent helyeknek számítanak – így aki Nagykállóba vagy Újhelyre látogat, hogy felkeresse az ott eltemetett Cádik (igaz ember, csodarabbi) sírját – az is zarándok, bár nem jár gyalog.

        Magyarországon több ilyen zarándokhely is van (az említetten kívül Bodrogkeresztúron és Olaszliszkán is), és az izraeli légitársaság, az El-Al, a közeljövőben napi járatokat indít ezekre a zarándokhelyekre, ahová a hívők egynapos túrára érkeznek majd: a reptérről a légitársaság autóbuszain érnek Kállóba, vagy Újhelyre, ott imádkoznak, illetve Kádist mondanak a szent sírnál – és még aznap, a késő esti órákban, hazautaznak.

        Az El-Al Magyarországon kívül Lengyelországba és Ukrajnába is indít ilyen járatokat, amelyek iránt nagy kereslet mutatkozik és a 400 dolláros repülőjegyek sem tűnnek drágának az érdeklődőknek.

        Eleinte az El-Al Londonba indított ilyen – egynapos – túra-járatokat, vásárlás és színházlátogatás céljából. Utána kiderült hogy erre egy nap nem elég. Viszont egy sírt meglátogatni és ott imádkozni – erre bőségesen elég 24 óra. Azt már fölösleges hozzátenni, hogy a repülőgépeken szigorúan kóser kosztot szolgálnak fel és férfi stewardok fogják a “sasok szárnyán repülő” vallásos közönséget kiszolgálni.

        Az első ilyen túra március 5-én érkezik majd Magyarországra. Ekkor – Ádár hó hetedik napján – lesz Eizik Taub, a kállói csodarabbi, a Szól a kakas már szerzője halálozási évfordulója.

“Kóser” pelenkák szombatra rabbinikus engedéllyel

        Aki azt hitte, hogy a rituális kóserság csak ennivalóra vonatkozik és hogy ezen a téren már nem lehet semmi újat mondani – az, velünk együtt, tévedett. Izraelben nemrég forgalomba hoztak egy újfajta papírpelenkát, amit szombaton is lehet használni, anélkül hogy a kismama a szombatszegés vétkébe esne. Erről egy neves rabbitanács, a jeruzsálemi ortodox Bét Din, írásban tanúskodik.

        Már miért ne lehetne a papírpelenkát szombaton használni? Azért, mert a legtöbb fajtát úgy erősítik a csecsemőre, hogy két részét, valami ragasztó félével kapcsolják össze. Ez háláchikus problémát okoz, mivel szombaton – a 39 tiltott főmunka között – szerepel a ragasztás is.

        A most forgalomba hozott, angol gyártmányú Hoggies nevű papírpelenka nem ragasztóval kapcsolódik össze, hanem egy speciális tapadó szalag segítségével tapad – ami nem áll ellentétben a háláchá utasításaival.

        Az erről szóló rabbinikus Hechser (oklevél) az izraeli vallásos napilapokban, oldalas hirdetésekben jelent meg, közölvén a kismamákkal a jó hírt: most már nem muszáj szombaton sem a régi, mosandó-vasalandó vászonpelenkát használni, mivel már van szombaton is használható “kóser” papírpelenka.

Világszerte imádkoznak a szatmári Rebbe felépüléséért

        A New-Yorkban élő szatmári (szigeti) rebbe, reb Mose Teitelbaum – beteg. Nemrég megoperálták – a legújabb hírek szerint túl van az életveszélyen. Hívei és vallásos zsidók világszerte imádkoznak és zsoltárokat mondanak felépüléséért. Neve: Mose ben Bráchá Szimá, lörefuá slémá.

Zsidó tévécsatorna Párizsban

        A párizsi székhelyű Sálom televíziós csatorna, melynek műsora főleg zsidó témájú lesz, néhány hónapon belül megkezdi adását. A műsorokat műholdról és kábelen sugározzák, és mintegy 350.000 európai zsidó nézőhöz juthat el.

230–320 milliárd dollár – a zsidóság vesztesége a Holocaust során

        A Zsidó Világkongresszus által készített felmérés szerint a zsidóság anyagi vesztesége a második világháború és a Holocaust során – 230–320 milliárd dollár között mozog.

        A felmérés azokat a veszteségeket regisztrálja, amiket a negyvenes években az európai, nácik által megszállt országokban szenvedtek a zsidók, fajvédő törvények, üldözések, deportálás és koncentrációs táborokban töltött évek során.

        A részletes, országokra osztott és alaposan dokumentált felmérés nagy feltűnést keltett világszerte.

Chánuká ünnepség tízezer izraeli katonának

        A most lezajlott chánukái ünnepségeken, amiket az izraeli Tábori Főrabbinátus rendezett – gyertyagyújtással egybekötve – valamint a háromnapos, a Makkabeusok szülőhelyére Modiinban szervezett gyalogtúrán több mint tízezer izraeli katona vett részt. A hadsereg főrabbija, Gád Návon tábornok, beszédeiben az izraeli ifjúságot dicsérte, amely mélyen tiszteli a hagyományaikat és “hajlandó az életét is áldozni az Országért, a zsidóságért és a Tóráért”.

        Ezzel egyidejűleg az idén a hadsereg felfüggesztette a tavalyi tilalmat, amely kitiltotta a Chábád chászidokat a hadsereg táboraiból, “politikai tevékenységgel” vádolva őket. (Ez a “tevékenység” abban merült ki hogy segítették a jelenleg miniszterelnököt, Netánjáhut, választási hadjáratában.) A katonák a határmenti távoli garnizonokban, valamint Libanonban, nagy szeretettel fogadták a chánuká gyertyákat és fánkokat osztogató Chábád aktivistákat.

Válólevelet – vagy életet!

        A haifai rabbinikus bíróság egyik tanácsa módosítva magáévá tette a gengszterek ismert jelszavát: “pénzt vagy életet!” Az új szlogen így szól: “válólevelet vagy életet!” Prózaibb szavakkal: ha valaki nem ad feleségének válólevelet, a bíróság halottnak deklarálja és megengedi feleségének – aki ily módon “özvegyi” státusba kerül – hogy újra férjhez menjen.

        A dolog megértéséhez két dolgot kell tudni: Izraelben a házasság és a válás a vallási (rabbinikus) bíróságok hatáskörébe tartozik, és a vallási törvények (Háláchá) szerint történik – ha zsidókról van szó. Minden más vallásnál vagy felekezetnél az illető vallás papjai és törvényei illetékesek. Polgári házasság vagy válás – nincs.

        A “válás zsidó módra” kizárólag úgy történik, hogy a férj váló (elbocsátó) levelet ad feleségének. E nélkül a feleség élete végéig férjes asszonynak számít, és ha gyereke születik – nem a férjétől – az törvénytelen gyerek (mámzér). Ha egy férjnek nyoma vész, vagy ismeretlen helyre távozik, és ezért nem lehet őt a háláchá szerinti bizonyítékok alapján halottá nyilvánítani, akkor az asszony “Aguná”, vagyis “elhagyott asszony”, aki nem mehet férjhez.

        Egy haifai rabbinikus bíróság most precedenst teremtett, amikor azzal fenyegetett meg egy “eltűnt” férjet, hogy ha december elsejéig nem jelenik meg a rabbik előtt, hogy aláírja a válólevelet, akkor a bíróság őt hivatalosan holttá nyilvánítja, és ily módon felesége – immár, mint “özvegyasszony” – törvényesen újra férjhez mehet.

        Az eset még 1995. januárban kezdődött, amikor a rabbinikus bíróság egy elektromérnököt arra kötelezett, hogy adjon válólevelet feleségének – annak kérésére. A férj vonakodott és feltételeket szabott. A bíróság érvényesítette hatáskörét, és lecsukatta a férjet, amíg az azt nem mondja, hogy “beleegyezek” (“roce áni”). Egy adminisztratív tévedés folytán azonban a mérnök úr kiszabadult és eltűnt, felszívódott, külföldre szökött. A bíróság becitálta a férj szüleit, hogy mondják meg, hol van a tékozló fiú, de azok azt mondták, hogy fogalmuk sincs…

        Ekkor hozta a haifai rabbinikus bíróság forradalmi döntését: írásban közölték a szülőkkel, hogy ha a férjuram nem jelenik meg december elsejéig a bíróság előtt, hogy a válólevelet aláírja, akkor holttá nyilvánítják, annak minden következményével.

        A legérdekesebb az indokolás: “Mivel úgy tűnik, hogy Önök elfelejtették fiukat – írták a rabbi a szülőknek – ahogy írva vagyon “elfelejtettek mintha meghaltam volna…” (Zsoltárok 31:13.), így tehát, ha a hónap végéig nem jelentkezik – mi, alulírottak, az “elfelejtett fiút” halottnak nyilvánítjuk és feleségének engedélyezzük hogy újra férjhez mehessen.

        Rövidesen eldől beadja-e a férj a derekát és hozzájárul-e ahhoz, hogy felesége új életet kezdjen, vagy pedig ő lesz az aki – legalábbis papíron – befejezi életét.

Vatikán – “Zsidók és az egyház”

        Tullia Zevi, az olaszországi zsidó hitközségek szövetségének elnöke tiltakozott a Vatikánnál egy revizionista könyv megjelentetése miatt. A Zsidók és az egyház c. könyv szerzője, Monsignor Vitaliano Mattioli, a Püspöki Egyetem tanára művében azt állítja, hogy az egyház vétlen a zsidók évszázados üldöztetésében, és erőteljesen védi XII. Piusnak a nácizmussal szemben tanúsított ambivalens magatartását, illetve az egyháznak azt az álláspontját, hogy nem segített a zsidóknak a II. világháború idején.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 13. szám – 2014. augusztus 6.