ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

A TÓRATEKERCS A FÖLDRE ESETT – SZÁZAN BÖJTÖLNEK VEZEKLÉSÜL

KI TÉRÍT KIT ÉS MIÉRT?

RABBI, AKI IMASZÍJJAL A KARJÁN FOGOTT KEZET JASZIN SEJKKEL

KÖNIGSBERGBEN JISZRÁÉL SZÁLÁNTERNEK SÍRJÁT KERESIK

A tóratekercs a földre esett – százan böjtölnek vezeklésül

        Sátorosünnep egyik napján már szokássá vált, hogy több száz – mások szerint több ezer – kohanita Jeruzsálembe zarándokol ahol a Siratófal előtt, az ünnepi ima keretében, megáldják a népet, ami a kohaniták privilégiuma.

        Az idén is ez történt, de egy kis malőr esett: az egyik tóratekercs, amikor kivették a frigyszekrényből leesett a földre. Ebben az esetben az az előírás, hogy mindenki, aki a jelenetnek szemtanúja volt – köteles egy teljes napot böjtölni. Így az a kb. száz ember, akik a kohaniták áldásáért jött a Siratófalhoz köteles volt reggeltől estig böjtölni.

        Maga az eset az ünnep napján történt, de a böjtöt elhalasztották egy héttel későbbre, mivel ünnepnapokon nem szabad böjtölni. Addig is utasították a rabbik, a “szemtanúkat”, hogy gyakoroljanak jótékonyságot, hogy ne részesüljenek büntetésben, a “Tóra megalázása” miatt.

Ki térít kit és miért?

        Ha most nem írják be Izraelt a világrekordok könyvébe – akkor soha. Ezt mondta a héten az egyik gyakorló politikus, amikor a Kneszet téli ülésszakának kezdetén azt latolgatták, vajon belebukik-e a Netánjáhu kormány a térítési törvény meg (nem)szavazásába. Ugyanis 23 képviselő – az ún. vallásos lobby – kormányválsággal fenyeget, ha a miniszterelnök nem tartja be ígéretét, és nem hozza meg a beígért törvényt, amely a vallásváltoztatás – illetve a térítés – jogát az izraeli országos főrabbinátusnak tartja fenn.

        A törvényt az tette elkerülhetetlenné, hogy az Amerikából importált reform “rabbik” – akik enyhén szólva nem állnak a háláchá (a zsidó vallásjog) alapján – jogot vindikálnak maguknak, hogy nem-zsidókat egyetlen tollvonással zsidóknak nyilvánítsanak. Amikor ez nem megy – mivel az izraeli belügyminisztérium nem hajlandó hivatalosan bejegyezni a reform térítéseket – akkor a legfelső bírósághoz fordulnak és ott próbálnak sérelmeikre orvoslást találni, azaz egy kimondottan vallási, háláchikus problémára, a világi törvények segítségével találni választ. Ez persze nem megy.

        Ahogy a problémára nem lehet politikai megoldást sem találni. Amikor Netánjáhu (be)látta, hogy kormánya veszélyben forog, ha nem teljesíti a 23 főt számláló vallási lobbynak tett ígéretét – kinevezett egy bizottságot, melynek élén a pártonkívüli, vallásos, ortodox miniszter, a makói születésű Jákob Neemán (Neuman) áll. Ez a bizottság már fél éve próbálkozik a kör négyszögesítésével – hogy az amerikai zsidó “reformátusokat” közös nevezőre hozza az ortodoxokkal – persze eredménytelenül.

        Miért?

        Mindenki, akinek halvány fogalma van a zsidó vallás mibenlétéről, tudja hogy aki vegyes házasságokat celebrál, aki homoszexuális, illetve leszbikus “párokat” ad össze, aki nyilvánosan megszegi a szombatot és tréflit (nem kóser ételt) eszik – az nem számit rabbinak és nincs joga nem-zsidókat a zsidóságba betéríteni.

        És miért kell ezt a rekordok könyvébe bejegyezni? Mert nincs még egy ország a világon, ahol hasonló okokból egy kormány megbukhat. Ez is csak Izrael lehet…

A Rabbi aki imaszíjjal a karján fogott kezet Jaszin sejkkel…

        Nagy a felzúdulás izraeli rabbinikus körökben, miután kiderült, hogy Menáchem Fruman, tekoái rabbi, meglátogatta Gázában a nemrég szabadult terrorista vezért, Ahmed Jaszin sejket, és úgy fogott kezet vele, hogy karján imaszíjak voltak. Mordecháj Éléjáhu, volt szfárádi országos főrabbi az esetet “nagyon sajnálatosnak” nevezte, majd kijelentette, “nagyon valószínű, hogy az említett rabbi tefillinje (imaszíjai) háláchikus szempontból érvénytelenek” .

        Maga Fruman rabbi – aki az egyik kis település, Tekóá, rabbija – azzal érvelt, hogy küldetésben volt Jaszin sejknél Gázában, hogy átadja neki a jelenlegi országos főrabbi, Baksi-Doron levelét. Ebben a zsidó szellemi vezető kéri a muszlim sejket, aki a Hamasz terrorszervezet szellemi patrónusa – szüntessék be a terrort, nők és gyerekek gyilkolását.

        Való igaz – mondják Fruman rabbi bírálói – de ehhez nem kellett tálitot (imalepel) ölteni és az imaszíjakat feltenni, mivel ez a találkozónak teátrális jelleget kölcsönzött. Hívő zsidó a tálitot és a tefillint csak imához használja, mivel ezek kegyszerek – és nem politikai találkozó díszletei.

        A dolog fonákja hogy a sajtóban megjelent képeken Fruman rabbinak a jobb karján vannak az imaszíjjak, amit pedig – köztudomásúlag – a bal karra öltenek. Egy kivétellel: ha az illető balkezes. Ebben az esetben a jobb karra kell az imaszíjat tekerni. Eszerint – mondja most a fáma – Fruman rabbi nemcsak baloldali, hanem balkezes is. Esetleg kétbalkezes…

Königsbergben Jiszráél Szálánternek sírját keresik

        Izraelből nemrégen népes küldöttség utazott az oroszországi Kaliningrádba (valamikor Königsberg) hogy ott megkeressék rabbi Jiszráel Szálánter sírját.

        Rabbi Jiszráel az ún. Muszár (morál)mozgalom megteremtője volt és a hívők legjobb tudomása szerint Kaliningrádban van eltemetve.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 6. szám – 2014. augusztus 5.