ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

ROS HÁSÁNÁ A VILÁGŰRBEN

A NAGYKÖVET MEGVÁRTA A SÓFÁRFUVÁST…

AZ IZRAELI TÉVÉ NEM TALÁLT SÁBBESZGÓJT KIEVBEN…

ALEXANDRIÁBÓL – BÉT SÁÁNBA

Ros Hásáná a világűrben

            Ahogy szerte a világon a zsidók megünneplik az Új esztendőt, ugyanez teszi a Mir űrállomás zsidó tagja, az amerikai David Wolf is. A NASA űrhajósa múlt szombaton kezdte meg négy hónapos űrbéli tartózkodását az orosz Mir űrállomáson. Wolf azonban kegytárgyakat nem vihetett magával, így kijelentette, hogy az ünnepet lélekben fogja megtartani. Ugyanakkor Wolf azt is előre bejelentette, hogy az október 10-re eső Jom Kipurt a körülményekhez képest meg fogja tartani.

            Wolf űrutazása előtt egy évig volt oroszországi kiképzésen. Wolf a UPI-nak adott interjújában kijelentette, hogy oroszországi tartózkodása alatt antiszemitizmusnak nyomát sem észlelte. “Sokan figyelmeztettek ennek veszélyére. Soha nem tagadtam, hogy zsidó vagyok, de ez sehol sem volt téma. Az oroszok voltak a legkedvesebb, legudvariasabb és legbarátságosabb emberek, akikkel valaha is találkoztam az életemben” – mondta a 41 éves orvos, David Wolf.

            Wolf a Chánukát is a Mir űrállomáson fogja tölteni. Erre az alkalomra egy orosz teherűrhajó chánukiát visz majd neki, hogy meg tudja majd gyújtani az ünnepi gyertyákat. Wolfnál magával vitt két mezuzát is, amelyet szűkebb hazája, Indianapolis város zsinagógájának fog ajándékozni.

A nagykövet megvárta a sófár fúvást…

            David Berger, Kanada izraeli nagykövete – jó zsidó. Amikor azt az utasítást kapta, hogy azonnal jöjjön haza – “tanácskozásra” éppen a zsidó újév, Ros Hásáná, volt, és a nagykövet a zsinagógában tartózkodott.

            (Zárójelben jegyezzük meg, hogy egy nagykövetet akkor hívnak sürgősen haza “tanácskozásra”, ha valami zűr támad hazája és azon állam között, ahol hazáját képviseli – mint esetünkben Kanada és Izrael között, az Ammanban használt, hamis kanadai útlevelek ügyében).

            Mit tesz ilyenkor egy nagykövet? Lóhalálában hazarepül. Ezt tette David Berger is, de előbb megvárta a zsinagógában a Ros Hásánái sófárfúvást. Vele voltak gyermekei is.

            Elutazása előtt azon reményének adott kifejezést, hogy Jom Kipurra már visszatérhet, hogy hallhassa a Neilá (Záróima) utáni Sófár hangot is.

            Ez sajnos nem sikerült, csak Jom Kipur kimenetele után közölték, hogy Berger visszajön, miután elsimították az incidenst. Berger, aki két éve van Izraelben és akinek Szávjonban van a rezidenciája, ott fog most a Sátoros ünnepre szukkát építeni.

Az izraeli tévé nem talált sábesz-gójt Kijevben…

            Hiába küldött az izraeli tévé két felvevőcsoportot is Ukrajnába, hogy a Kiev melletti Ummanban felvegyék a zsidó ünnepre a világ minden részéről odasereglett chászidok önfeledt szertartását – végül is nem forgathattak. A breszlavi chászidok ugyanis, akik azért utaznak Ummanba, hogy 200 évvel ezelőtt elhunyt mesterük, a breszlavi reb Náchmán sírját meglátogassák, és ott imádkozzanak, szigorúan megtiltották, hogy a zsidó tévések megszegjék az ünnepet azzal, hogy ott felveszik a chászidok tevékenységét.

            A két csoport – az izraeli tévé egyes és kettes csatornájának munkatársai – megpróbálták a lehetetlent, és három nappal az ünnep előtt megpróbáltak szerezni egy palesztin filmest, akinek – lévén nem-zsidó – a chászidok megengedték volna, hogy működtesse kameráját. Azonban az utolsó pillanatban, amikor a palesztin kollega repülőre szállt volna, kiderült, hogy nincs érvényes ukrán vízuma.

            Maguk a chászidok felfogadtak egy brit televíziós stábot, amely az ünnep két napján és az utána következő szombaton, több órányi filmet vett fel a helyszínen, lévén tagjai szigorúan nem-zsidók.

            Egyébként a szervezők tíz tonna húst, hét tonna halat és sok ezer konzervet vittek-küldtek Ummanba, mivel a chászidok nem hagyatkoznak a helyi, meglehetősen kétséges kósersági feltételekre. A tízezernyi izraeli utas között volt Árje Deri korábbi belügyminiszter, jelenlegi képviselő is, aki fiával utazott Ummanba.

Alexandriából – Bét Sáánba

            Ünnepélyes keretek között, több száz fős éneklő és táncoló közönség részvételével, vitték be a múlt héten a bet-sááni Ohel Joszéf zsinagógába, azt az ősrégi Tóra tekercset amelyet nemrég kapott ajándékba Dávid Lévi, Izrael külügyminisztere Hoszni Mubarak egyiptomi államelnöktől. Az ünnepségen az egyiptomi nagykövet Muchamed Beszjuni is részt vett.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 1. szám – 2014. augusztus 5.