ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Szibéria új kapuja

Massachusets: Jiddis könyvtár és zsidó-múzeum

Tábori imám az izraeli hadseregben

Új főrabbi Romániában

Damaszkuszi köntös Ovádjá Joszéf rabbinak

Szibéria új kapuja

Cseljabinszk valóban megérdemli a “Szibéria kapuja” elnevezést. Az Urál-hegység lábánál fekvő, másfél millió lakosú város egyedülálló az egész világon: utcáit az év háromnegyed részében hó borítja, a hőmérséklet rendszeresen mínusz 40 o C alá süllyed.

Tavaly novemberben megérkezett Cseljabinszkba Méir Kirsch rabbi és felesége Cháná, a lubavicsi mozgalom küldöttei, hogy erősítsék a város kilencezer fős zsidó közösségét.

Annak ellenére, hogy sem a dél-afrikai Méir Kirsch rabbi, sem felesége, az olasz származású Cháná soha nem jártak korábban Oroszországban, nem sokkal megérkezésük után már egészen otthonosan érezték magukat Cseljabinszkban fiukkal, a 18 hónapos Menachem Mendellel együtt.

A Kirsch házaspár megszervezte, hogy a héten többszöris összegyűljön az imádkozáshoz szükséges minján, és megszervezte az istentisztelet utáni Tóra-tanulást is. Rendszeresen osztanak kóser ételt a rászorulóknak. Megszervezték mintegy ötven, 6-12 éves gyerek számára a hitoktatást, és klubot is működtetnek a bár- és bát-micvá korú fiúknak és lányoknak.

A Chánukára érkező 500 zsidónak termet béreltek, hogy méltón ülhessék meg a Fény Ünnepét. A téli vakáció idejére tíznapos tábort szerveztek, ahol a fiatalok zsidó tanításokkal ismerkedhettek.

A Kirsch házaspár a szombatot helyezte a középpontba, így mára a sábesz ismét fontos szerepet játszik a cseljabinszki zsidók életében. A reggeli istentiszteleten és a kiduson mintegy hetven ember vesz részt, s sokan közülük elmennek Kirschék hagyományos sábeszi vacsorájára is.

Bár csak nemrég érkeztek meg Szibériába, a Kirsch házaspár máris megkezdte az előkészületeket iskola megnyitására, mikve építésére, kóser üzlet létesítésére. A kóser élelmiszerek javarésze egyelőre még Moszkvából érkezik.

– A közösség nagyon melegen fogadott bennünket – mondja Cháná Kirsch – és ez a melegség arra sarkall minket, hogy minél többet tegyünk Cseljabinszkban.

Massachusets: Jiddis könyvtár és zsidó-múzeum

A Nemzeti Jiddis Könyvgyűjtemény végre állandó helyre lelt Massachusetsben. Amherstben, a Hampshire College központjának területén egy ezer négyzetméteres, 8 millió dollár értékű faépület lett az állandó otthona. A gyűjtemény, mely a hajdan Németországból az USA-ba emigrált zsidók hagyatékából származik, 120 ezer könyvet és 150,000 lap zsidó zenei kottát tartalmaz. Ugyanitt helyet kapott a háború előtti kelet európai zsidó életet bemutató múzeum is.

Tábori imám az izraeli hadseregben

Izrael fennállása óta működik a hadseregben a tábori Főrabbinátus, amely a hadsereg és a katonák vallási életét felügyeli, és nap mint nap fontos szolgáltatásokat nyújt. Ezek között elsősorban a kóser konyha említendő, mivel a Cáhál (az izraeli védelmi haderő héber rövidítése) szigorúan kóser konyhát vezet, és ezt speciálisan kiképzett felügyelők biztosítják. Ezen kívül a Tábori Rabbinátus hatáskörébe tartozik az esketés, a temetés, a halottak agnoszkálása, valamint a vallási szellemű oktatás. Egy hónappal az őszi nagy ünnepek előtt a kaszárnyákban és a katonai táborokban előadás-sorozatot tartanak az Új Év, a Jom Kipur és a Sátoros Ünnep jelentőségéről. Ezeken a rabbik által tartott előadásokon minden katona, akár vallásos, akár ateista, köteles részt venni.

A más vallású katonák ilyen természetű igényeit eddig a Tábori Rabbinátus emberei elégítették ki. Most azonban – első ízben – kineveztek egy tábori imámot, aki a moszlim vallású beduin katonák lelki szükségleteit látja el. Az imám Akáal-El-Atras, a hasonló nevű beduin törzs tagja, aki egy negevi beduin településen a müezzin szerepét tölti be. Mivel az izraeli hadseregben sok beduin katona szolgál – már több mint egy éve felmerült a vallási funkcionárius kinevezésének szüksége. A kinevezésre azután került sor, hogy egy szélsőségesen nacionalista kádi nem volt hajlandó eltemetni egy hősi halált halt beduin katonát azzal az indoklással, hogy aki a hadseregben szolgál, az eretnek és megtagadja a moszlim hitet…

El-Atras most tartalékos státuszban tevékenykedik a hadseregben, rangja megfelel a tábori rabbik rangjának. Mobiltelefonján bármikor elérhető, és ha valamilyen vallási probléma merült fel – ő azonnal a helyszínen terem. A beduin katonák nagy örömmel fogadták kinevezését.

Új főrabbi Romániában

Menáchem Hákohén, az Izrael Munkapárt volt parlamenti képviselője és a szakszervezetek mezőgazdasági településeinek rabbija, a Joint felkérésére, elvállalta a bukaresti és ezzel a romániai főrabbi posztot, ami Dr. Mose Rosen halála óta lényegében üresen állt.

Lényegében üresen, mivel az elmúlt két évben a feladatot, névlegesen Dr. Ezékiel Márk egyetemi tanár töltötte be, de az idős és betegeskedő irodalmi szakos tanár többet volt Izraelben mint Romániában, ahol a megmaradt néhányezernyi zsidó vallási élete meglehetősen sivár volt. Rajta kívül ma egész Romániában, Erdélyt is beleértve, csupán egyetlen rabbi működik: Temesváron Dr. Neumann Ernő, aki már elmúlt 80 éves, ezért nem pályázott az országos főrabbi címére. Dr. Neumann a budapesti rabbi képzőt végezte el még a háború előtt és a vészkorszakot Temesváron vészelte át. Temesvár a bécsi döntés során nem került vissza Magyarországhoz, így onnan nem volt deportálás.

Menáchem Hákohén rabbi több judaisztikai mű neves szerzője, elismert előadó, aki románul ugyan nem tud, de szerinte “el lehet ott lenni a jiddissel is”. Terve szerint minden hónapban néhány napot fog Bukarestben tölteni, ahol főleg a házasulni illetve válni szándékozók vallási problémáival fog foglalkozni. A többit – kásrut és egyéb rituális ügyeket – Jeruzsálemből fogja “távirányítással” intézni, ahogy azt pesti kollegája is csinálja.

Damaszkuszi köntös Ovádjá Joszéf rabbinak

Drúz és arab küldöttség, amely az utóbbi időben Szíriában járt, látogatást tett Ovádjá Joszéf volt országos főrabbinál, és egy Damaszkuszban vásárolt ünnepi köntöst hozott neki ajándékba. Szallach Tarif, a drúz képviselő, elmondta hogy a rabbi Szíriában igen nagy népszerűségnek örvend, nagyon tisztelik és becsülik őt, és Aszad elnök meg akarja őt hívni hivatalos látogatása…

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 49. szám – 2014. augusztus 5.