ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Csökkenőben az amerikai zsidók asszimilációja?

…és Izraelben…
Ötmillió liter tej

Kitüntetés apácáknak – zsidómentésért

Csökkenőben az amerikai zsidók asszimilációja?

Örömhír Amerikából – ha hinni lehet neki. Az utóbbi néhány évben csökkenőben van az asszimiláció, kevesebb a vegyes házasság és azok is akik vegyes házasságban élnek több hajlandóságot mutatnak a zsidósághoz való visszatéréshez.

A hír alapja egy felmérés, amelyet az Amerikai Zsidó Bizottság keretein belül működő Willstein Institute készített Dr. Bruce Philips közreműködésével. A felmérés az 1990-ben készített “népszámlálást” vette alapul, amikor tudományos alapossággal vették számba az amerikai zsidóságot, és kimutatták hogy annak legalább 52 százaléka él vegyes házasságban és távolodik el fokozatosan a zsidó élet minden megnyilvánulásától. A Willstein intézet kiegészítő felméréseket végzett 1993-ban és 95-ben. Ezekből kiderült, hogy az asszimilációs tendencia lelassult; napjainkban kb. 15%-kal kevesebb a vegyes házasság, illetve ennyivel nagyobb azok száma, akik így vagy úgy közeledni szeretnének a zsidósághoz.

A felmérés még egy bíztató adatot közöl: míg a vegyes házasságban élők között 30%-os a válási arány míg azokban a házasságokban ahol mindkét fél zsidó – még ha nem is vallásos – csak 16%-os. Ez arra mutat – mondja Dr. Philips – hogy vallási és kulturális különbségek annyira mélyrehatóak, hogy azokat gyakran lehetetlen áthidalni.

Angliából is hasonló hírek érkeznek, többek között arról, hogy az utóbbi években 10%-kal növekedett a zsidó esküvők száma és 28%-kal több zsidó szülést jegyeztek be, mint néhány évvel ezelőtt.

Dr. Philips felmérése azt is kiderítette, hogy a vegyes házasságban élők gyerekeinek 33%-a kap keresztény nevelést, 18%-a zsidó nevelést (De milyet?); kb. 25% él “vegyes felvágotton” (vagyis egy kis zsidó, egy kis keresztény nevelés) és további 25% semmiféle vallási nevelést nem kap.

A téma mélyreható elemzést igényel. Ha nincs is ok arra, hogy táncra perdüljünk – az adatok azt jelzik, hogy végveszély esetén a zsidó életösztön megpróbál felülkerekedni az asszimilációs beidegződéseken.

Naftali Kraus
 

…és Izraelben: 93% házasodik rabbinál; a férjes asszonyok 27%-a jár rendszeresen rituális fürdőbe; 5,5% jár naponta templomba

Izraelben sem mindenki vallásos, de persze az amerikai – vagy európai – asszimiláció itt teljesen ismeretlen. A vegyes házasság csak úgy lehetséges, ha valaki külföldre utazik, vagy Izraelben orosz nem zsidó bevándorlóval esetleg vendégmunkással lép frigyre – a vallásügyi minisztérium hivatalos adatai szerint az elmúlt évben a házasságok 93%-át kötötték rabbinál, a háláchá szerint, és a házasulni szándékozók 5%-a utazott külföldre. Ezek sem feltétlenül mind vegyes házasságok, hanem olyan esetek, amikor a háláchá szerint nem lehet összeadni a házasulandó feleket (pl. kohanita férfit elvált asszonnyal). A felmérés szerint az izraeli zsidó lakosság 38%-a százaléka látogatott el a Sirató Falhoz az elmúlt évben, és sokan rendeztek ott Bár Micvát is 13 éves fiuknak.

A férjes asszonyok 27%-a jár havonta rendszeresen rituális fürdőbe (Mikve), míg 9%-a “néhanapján” alámerül. A nők további 30%-a életében egyszer volt mikvében – az esküvője előtt – hogy eleget tegyen a rabbinikus előírásoknak.

A férfilakosság 5,5 százaléka jár naponta zsinagógába; 11,7% szombatonként és közel 20% az ünnepeken. Azok közül akik “soha nem járnak templomba”, 14,3% mégis elmegy, egyszer egy évben – Jom Kipurkor.

A felmérés csupán azokra a területekre szorítkozott, amivel a vallásügyi minisztérium foglalkozik, és így nem szól arról, hogy hányan esznek kósert. Nem hivatalos becslés szerint az izraeli lakosság közel hetven százaléka kóser háztartást vezet és kóser húst vásárol, bár ezek egy része “házon kívül” nem nagyon ügyel a kóserságra és külföldön bármit megeszik, amit elé tesznek…

Ötmillió liter tej

Az a hír járja, hogy az izraeli főrabbinátus utasította a tejgazdaságokat, hogy a közelgő Ros Hásáná alkalmával, kötelesek a két napos ünnep és az azt követő szombat egész tejhozamát – kb. 5 millió liter tejet – kiönteni, mivel az a Háláchá szempontjából élvezhetetlen.

        Miért?

Nem azért mert ünnepen vagy szombaton fejték, mivel az megengedett (bizonyos változtatások eszközölésével és automatikus elektromos fejőgépek használatával).

        Hanem?

Azért mert a nagymennyiségű tej szállítása ünnepen és szombaton – az ünnep megszegését jelenti. Tehát: mivel Ros Hásánákor, illetve szombaton, nem szabad a tejet a gazdaságokból a begyűjtőhelyekre szállítani – ezért ki kell önteni, vagyis meg kell semmisíteni az egész mennyiséget.

Az egész nagyon szép és izgalmas, és az izraeli rádió és egyes lapok öles hírekben számoltak be a “klérus” legújabb tettéről – csak éppen az a bökkenő benne, hogy az egészből egy szó sem igaz.

Akik a legnagyobb meglepetéssel hallgatták a “szenzációs” hírt – azok éppenséggel a rabbinátus illetékesei voltak. Szerintük az egész merő kitaláció: a probléma ugyan fennáll, mint mindig, amikor háromnapos ünnep van, de ahogy eddig megoldották – most is meg fogják oldani.

Az egyik lehetőség: azokban a gazdaságokban, ahol megfelelő hűtőberendezések vannak, a felgyülemlő tejet a helyszínen fogják tárolni, az ünnep kimeneteléig. Ahol nincs – onnan arab vagy drúz sofőrök fogják elszállítani és nem zsidó autóvezetők. Tejet nem öntünk ki – mondotta az országos főrabbi – ez tilos a Háláchá szerint – Bál Táschit! Ne tedd tönkre! – mondja a Tóra.

Kitüntetés apácáknak – zsidómentésért

A múlt héten közel száz idős apáca érkezett Izraelbe, különböző európai országokból, hogy átvegyék a nekik szánt kitüntetést a Lochámé Hágetáot kibbuctól. A szerény ünnepség keretében kitüntetett apácák medált és elismerő oklevelet kaptak, amiért a második világháború és a Holocaust során zsidó gyerekek életét mentették meg, elbujtatva őket különböző kolostorokban.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 47. szám – 2014. július 31.