ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Tiltakozás egy szlovákiai zsidó temető felszámolása miatt

A fűszeres máglyát gyújtott a Chámécból, amit elfelejtett eladni Peszách előtt…

Jigál Bibi vallásügyi miniszterhelyettes fogadta Plathy Iván államtitkárt

Kínai konferencia

Tiltakozás egy szlovákiai zsidó temető felszámolása miatt

A zsidó világ nagy felháborodással fogadta azt a Szlovákiából érkező hírt, miszerint a liptószentmártoni zsidó temetőt eladták egy gazdasági vállalkozásnak, amely lakótelepet készül építeni a csontok felett. A hírek szerint a pozsonyi zsidó hitközség engedélyezte a temető felszámolását – ellentétben a zsidó hagyomány elvárásaival. Első lépésként máris felszedték a sírköveket és a temetőből parkot csináltak – de a sírok még a helyükön vannak. Azonban semmi kétség nincs afelől, hogy amikor az építkezés megkezdődik, a sírokat is felszámolják majd, az ott eltemetettek csontjait kiássák.

A hiob hírt a zsidó temető felszámolásának tervéről Mose Glück hozta, aki Mihailovcén lakik és az egyetlen – egyébként magyar ajkú – vallásos zsidó az egész környéken. Vallásos szervezetek Európa szerte tiltakozási akciót szerveznek a temető felszámolása ellen. Kérik, hogy mindenki, aki teheti, küldjön tiltakozó faxot a szlovák elnök címére:

President Michail Kovac, fax: (42-7) 398-407, Bratislava.

A fűszeres máglyát gyújtott a Chámécból, amit elfelejtett eladni Peszách előtt…

Ami történt, Tel-Aviv egyik perem negyedében, az szinte hihetetlen, de igaz. A végkifejletnek szemtanúja voltam…

A vallásos lakónegyedbeli fűszeres elfelejtette eladni Peszách előtt a chámécot, vagyis a kovászost. Ily módon üzlete egész cháméc tartalma használhatatlanná és élvezhetetlenné vált az ünnep után, ami azt jelenti, hogy nemcsak eladni, hanem elajándékozni sem lett volna szabad, mert az olyan kovászoshoz ami Peszách alatt egy zsidó birtokában volt, anélkül, hogy “eladta” volna egy nem zsidónak, ahhoz nem szabad hozzányúlni, az olyan üzletben, ahol ilyen áru van, vallásos zsidó nem vásárol, oda be sem megy.

Az említett fűszeres, aki nem vallásos, de hagyományőrző perzsa zsidó család sarja, maga jött el a lakónegyed rabbijához, Peszách hetedik, vagyis utolsó napján és neki mondta el kétségbeesve: most jutott eszébe hogy elfelejtette a chámécot eladni, ahogy minden évben szokta, vagyis írásban megbízva a rabbit, hogy az adja el nevében a kovászost, egy nem zsidónak, aki az ünnep végeztével azt visszaadja eredeti tulajdonosának.

Mivel most ezt elfelejtette, nem tudja mi a teendője és bánja mulasztását.

* * *

A rabbi tanácskozott két másik rabbival és döntött: mivel a fűszeres maga jelentkezett és vallotta meg mulasztását, és ezáltal megmentett sok embert attól, hogy az el nem adott cháméc vásárlásának vétkébe essen, igyekezni kell könnyíteni helyzetén és lehetővé tenni neki, hogy hibáját helyre hozhassa.

Ez a könnyítés abból állott, hogy – a három rabbi döntése szerint – a fűszeresnek ki kell hordania az üzletéből és raktárából mindent, ami valóságos cháméc (kovászos), vagyis kekszet, tésztát, aprósüteményt, nápolyit, sört stb., és azt a nyílt utcán, nyilvánosan el kell égetnie. Csak ennek megtörténte után adják meg neki a rabbik a felmentést és közlik írásban a lakónegyed lakósaival, hogy lehet a fűszerüzletben vásárolni. A rabbik döntésének végrehajtása meg is történt az elmúlt pénteken, öt nappal Peszách után. A fűszeres kihordta az el nem adott chámécot – egyesek szerint legalább 15 ezer sekel értékben – és nyilvánosan elégette azt. Egész éjjel égett a máglya, és másnap nem volt boldogabb ember a fűszeresnél, amikor a rabbik falragaszon közölték, hogy ismét lehet vásárolni nála.

* * *

Eddig a történet ami annyira különleges, hogy nyugodtan elmondhatjuk, ez csak Izraelben történhet meg. Egyes vélemények szerint a rabbi is ludas abban ami történt, mert neki nem csak várnia kellett volna, hogy a fűszeres jöjjön el hozzá eladni a chámécot, hanem neki kellett volna erre figyelmeztetnie, emlékeztetnie őt. Jövőre biztosan így is lesz…

Jigál Bibi vallásügyi miniszterhelyettes fogadta Plathy Iván államtitkárt

A nemrég Izraelben járt magyar vallásügyi kormányküldöttség – melynek tagjai Plathy Iván államtitkár, Dr. Loránt Zoltán és Zoltai Gusztáv voltak – látogatást tett, többek között, Jigál Bibi, vallásügyi miniszterhelyettesnél is, aki elmondta a küldöttségnek, milyen vallási szolgáltatásokat nyújt Izrael a lakosságnak.

Az izraeli miniszterhelyettes felvetette az elhagyott magyarországi zsidó temetők gondozásának kérdését valamint kérte, hogy a fölöslegessé vált Tóra-tekercseket küldjék Izraelbe. A találkozó azzal az elhatározással zárult, hogy megerősítik a két ország vallásügyi kapcsolatait. (A Hácofe nyomán)

Kínai konferencia

Első ízben tartottak Kínában nemzetközi konferenciát a zsidó kultúráról. A konferencia helyszíne Nanjing volt.

A konferencián mintegy hatvanan vettek részt, többségükben kínai, izraeli és amerikai szakemberek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 35. szám – 2014. július 30.