ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

„Inkább a vallásosok alijáznak!”

Netanyahu: „Jövőnk biztosítéka örökségünk ápolásán múlik”

„A Jom Kippur-i böjt elősegíti a szülést”

Egy izraeli etrog a legszebb ajándék

Óriási zsinagógát építenek Umanban

„Inkább a vallásosok alijáznak!”

Jichák Samir, volt izraeli miniszterelnök, mikor legutóbb pesten járt, a tiszteletére rendezett fogadáson jó hangulatban beszélgetett a résztvevőkkel. Egy kérdésre válaszolva Samir elmondta hogy, ma Izraelben — és az egész világon — fordított a helyzet, mint hajdanán Lengyelországban, ahol ő született, ahol az Agudát Jiszráél a cionizmus és az alija ellen volt. Ma inkább a vallásosok alijáznak, s a baloldaliak távolodtak el a zsidóságtól, hátat fordítva a cionizmusnak is… A közönség lelkesen ünnepelte Samirt.

Netanyahu: „Jövőnk biztosítéka örökségünk ápolásán múlik”

Benjamin Netanyahu, Izrael állam miniszterelnöke újévi levélben köszöntötte a világ zsidóságát. Az ország jelenlegi helyzetének elemzése után levelét a következőkkel fejezi be:

„Izrael folyamatos gyarapodásának ünneplése közben riadalommal kell tekintenünk azonban a zsidó közösségek életének alakulására világszerte. Az asszimiláció és a tudatlanság pestise szörnyű pusztítást végez népünkben, elragadja fiataljaink legjavát. A Könyv Népét az a veszély fenyegeti, hogy A Könyvet Nem Olvasó Néppé válik. Az esztendő e megszentelt napjaiban különösen világos előttünk, hogy jövőnk biztosítéka örökségünk megértésén és ápolásán múlik. El kell mélyítenünk, és ki kell terjesztenünk a zsidó nevelést. Fiataljaink kezébe adjuk a társadalom hasznos tagjaivá váláshoz szükséges eszközöket, de kezükbe kell adnunk azokat az eszközöket is, amelyek segítségével büszke és hű zsidókká válhatnak. Mi, izraeliek, elköteleztük magunkat, hogy veletek, a Diaszpóra zsidóságával együtt munkálkodjunk. Összefoglalásul leküzdhetjük a népünk folytonosságát fenyegető veszedelmet.”

„A Jom Kippur-i böjt elősegíti a szülést”

— ez a konklúziója egy nyolc éves kutatómunkának, amit a Beér-Seván működő Szoróka korházban végzett egy kutató csoport. A kutató csoport 1315 zsidó nőt vizsgált, akik a kilencedik hónapban voltak, egy héttel Jom Kippur előtt és egy héttel utána. A meglepő eredmény: Jom Kippurkor és közvetlenül utána, egy harmaddal több szülést jegyeztek fel, mint az évi átlag. Lehet, hogy ennek az oka dupla: egyrészt bizonyos, böjt okozta levertség, depresszió és nyomott hangulat, másrészt pedig alacsony cukorszint a vérben.

Megjegyzendő, hogy Jom Kippurkor Izraelben majdnem mindenki böjtöl — vallásosok és nem-vallásosok egyaránt. Az orvosok nem tiltják az állapotos nőknek a böjtöt, ha általános egyészségi állapotuk ezt megengedi.

A kutatás eredményén felbuzdulva most a Szoróka korház azt is kutatja, hogyan hat a Ramadán böjt a beduin nők szülési hajlandóságára…

Egy izraeli etrog a legszebb ajándék

Idén több ezer izraeli etrogot küldtek légi úton ajándékba külföldre, miután a küldemény immár nincs engedélyezéshez kötve.

Az egyetlen bürokratikus nehézség, mely visszamaradt — a földművelésügyi minisztérium láttamozása, hogy az etrog nem „beteg” — már nem rettenti el az ajándékozó kedvű izraelieket, annál is inkább mert már a Sátorosünnep előtt egy hónappal kapni lehetett olyan etrogot, amin rajta volt a minisztérium pecsétje. Igen sok amerikai és európai zsidó szívesebben használ izraeli etrogot az ünnepi csokorba, mint bármi mást.

A Chábád chászidok az olaszországi Calábriában termesztett etrogot preferálják, mivel a hagyomány szerint az biztosan nincs oltva (a háláchá ugyanis szigorúan tiltja az etrog beoltását). Egy legenda úgy tartja, hogy amikor Mózes megkapta az utasítást az ünnepi csokor bevezetésére, akkor „egy felhőn lovagolva” a mai Olaszország területére utazott, és onnan — Calábriából — hozott etrogot.

Óriási zsinagógát építenek Umanban

A breszlavi chászidok népes csoportja – több ezer ember Izraelből, Amerikából és a világ minden csücskéből — egy óriási templom építését tervezik reb Náchmán sírja körül az ukrajnai Umanban. Nemrég megvásárolták az ukrán parasztcsaládtól a házat, amelynek tornácán van reb Náchmán, a breszlavi rebbe sírja. A breszlavi chászidok egyetlen rebbéje 1810-ben hunyt el, és azóta, zarándokolnak el hívei az ummani sírhoz, minthogy a rebbe megígérte, „aki síromnál imádkozik, azt kihozom a pokolból”. A szovjet diktatúra idején is voltak chászidok, akik életük kockáztatásává, hamis papírok segítségével utaztak Umanba — Izraelből is — főleg a nagy ünnepekre, hogy reb Náchmán sírjánál imádkozhassanak.

Az idei Ros Hásánákor több ezer zsidó volt Umanban, — köztük Árje Deri, a volt belügyminiszter, s a jelenlegi képviselő, a Sász nevű vallásos szfárádi párt vezére. Deri megígérte, hogy segíteni fog 100 ezer dollárt összegyűjteni az építendő nagy templom kezdeti finanszírozására. A tervezett templom, amely a „legnagyobb lesz a világon” — legalábbis a lelkes chászidok szerint, több mint hatmillió dollárba fog kerülni; hatezer ülőhely lesz benne, valamint jesiva és szállás a sok ezer vendégnek. Megjegyzendő, hogy az ukrán hatóságok mindenben a chászidok kezére játszanak, és minden segítséget megadnak az ájtatoskodó vendégeknek.

Reb Náchmán halála után a chászidok nem választottak más rebbét és immár 186 éve reb Náchmán könyvei és mondása képezik a breszlavi chaszidizmus lényegét. A világ több pontján, ahol nagyobb breszlavi gyülekezetek élnek szellemi vezetők állnak a közösség élén, akik azonban nem viselik a rebbe címet. Erős belső misszionárius tevékenységet fejtenek ki és — főleg Izraelben — sok fiatal vallástalan zsidó csatlakozik hozzájuk. Jeruzsálemben és Jávniélben vannak központjaik, hol erőteljesen terjesztik reb Náchmán könyveit, dalait és lelkes, chászid hozzáállását az élet különböző jelenségeihez.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás