Hosszúnapi imák vallástalan zsidóknak

Folyó hó 20-án, jövő hétfőn, lesz a zsidó vallás legszentebb ünnepe, a Jom Kipur, az Engesztelő Nap, vagy „magyarul” Hosszúnap. Ez az elnevezés onnan ered, hogy a Jom Kipur többek között egy 25 órás teljes böjtöt is jelent, ami meglehetősen hosszúnak tűnik annak, aki végigböjtöli. Egyébként a zsidó böjtökön nemcsak az evés tilos, hanem az ivás is és a jom-kipuri böjt estétől a következő nap estéig tart.
Nos, szerte a világon a zsidók ezen nap nagy részét a zsinagógában töltik, ahol egy egész napot betöltő ima-program várja őket. Vannak azonban olyanok, akik csak a bevezető Kol Nidré imához (a Fogadalmak feloldása) mennek el a templomba, illetve másnap estefelé a záró, ún. Neilá imához. Ennek egyik oka a nyelv problémája, az ima nyelvét – a hébert – nem ismerik.
Izraelben más a helyzet. Itt az emberek tudnak héberül, olvasnak, beszélnek az ősi nyelven – de a szekularizálódás olyan méreteket öltött, hogy van sok zsidó, aki még életében nem látta, hogyan néz ki egy zsinagóga belülről. Itt tehát az a probléma, hogyan lehet legalább egyszer egy évben a templomba vonzani azokat a zsidókat, akik nem élik meg a vallásos életmódot az év minden napján.
Most fiatal rabbik egy csoportja megoldást próbál találni a problémára. Meghirdették, hogy az ország több részén rendezett nyilvános istentiszteleteken mindenki részt vehet, vallásos és nem vallásos egyaránt. Mindenki akkor jön, amikor akar, sőt a szekuláris „hívők” abban a privilégiumban részesülnek, hogy a rabbik elmagyarázzák nekik az imák lényegét, értelmét és hátterét. Michá Lévi rabbi, az akció egyik kezdeményezője, lelkes fogadtatásról számol be: a vallástalan közönség örömmel fogadja a felé kinyújtott kezet. Az imák az ortodox rítus szerint lesznek tartva – a nők külön ülnek a férfiaktól, tehát nem reform kezdeményezésről van szó – hangsúlyozta Levi rabbi.
Egyébként Izraelben Jom Kipurkor teljesen leáll a szekuláris élet; az utcákon alig látni autókat, a rádió és tévé nem működik és a repülőterek zárva vannak.

Az öreglányok imája – újév előtt…

Az egész évben aktuális – de új év előtt akut az Izraelben élő, nem kis számú idősödő hajadonok helyzete. Ezek, az idő múltával egyre nehezebben találnak maguknak partnert és ahogy múlik az idő – úgy növekszik a hisztéria, hogy pártában maradnak.
Ha valaki itt azt kérdezi, hogy jön ez egy vallásügyi rovat keretei közé – a válasz igen egyszerű. Izraelben több olyan szent hely van – főleg szent sírok – ahová a „páratlan” öreglányok imádkozni járnak, és ahol egyúttal, mint a könyörgés szerves része jól kisírhatják magukat. Ha ebből vőlegény nem is lesz egyhamar – kétségtelen, hogy a delikvensek lelkileg megkönnyebbülnek. Az egyik ilyen hely a gálili Ámuká, ahol a hagyomány szerint Jonátán ben Uziél sírja találtatik. Jonátán egy híres-neves tanaita volt – a második Szentély végnapjaiban, Jochánán Ben-Zákáj tanítványa és a Biblia egyik lefordítója arám nyelvre. A hagyomány szerint, sírja különleges módon alkalmas arra, hogy az egyedülálló lányok – valamint a fiúk – megtalálják párjukat.
Most valaki felfedezte, hogy már többszáz évvel ezelőtt egy kabbalista speciális imaszöveget szerkesztett erre a célra. Az ima hímnemben íródott (a héberben van hímnem és nőnem) és férfiaknak szól, akik többek között arra kérik Istent, ahogyan segítségére volt Ádámnak, az első embernek megtalálnia párját és ahogy ezt tette, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal és Mózessel – akik időben megtalálták a maguk megfelelő párját – úgy segítse ebben az imádkozót is, hogy rendes, erkölcsös, vallásos és eszes feleséget találjon magának, aki csak jótéteményeket gyakorol és semmi hiba nincs benne.
A nők ugyanezt az imát mondják, csak itt-ott korrigálják, például Ádám és az ősatyák helyett, azt mondják hogy „Ahogy Évának, minden élő anyjának, megtaláltad az ő párját, valamint Sárának, Rebekkának, Leának és Ráchelnek – mindenkinek a maga párját, az ő idejében…” stb., stb.
Miután az egyik vallásos napilap közölte a több mint 300 évvel ezelőtt szerzett imaszöveget – az most széles körben elterjedt és használatos. Érdekes módon nem csak vallásos fiatalok használják, abban a reményben, hogy segít a családalapításban.

Az ENSZ nyitó ülése Jom Kipurkor

Az ENSZ elutasított egy kérelmet a közgyűlés nyitóülésének elhalasztására. Az American Jewish Congress felvetésére, miszerint ne Jom Kipur napján legyen a megnyitó, Kofi Annan kijelentette, hogy az ülést csak maga a közgyűlés tehetné át szeptember 20-ról egy másik dátumra. Amerikai kormányzati források szerint Clinton elnök a „New Yorki zsidókra való tekintettel” lemondott a nyitó ülésen való részvételről.

Ledózerezték a zsidó temető sírjait Iránban

A jeruzsálemi külügyminisztérium vizsgálja azt a jelentést, mely szerint az utóbbi idők legvisszataszítóbb sírgyalázására került sor az iszlám fundamentalista rezsimben. A jelentés szerint Maszhad városában bulldózerekkel rombolták szét a sírköveket a helyi zsidó temetőben. Az incidensről Mose Kácáv képviselő informálta a külügyet, miután az esetről annak megtörténte után két héttel tudomást szerzett Iránból elszármazott zsidóktól.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 49. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás