Vér a moszkvai zsinagógában

Leopold Chajjmovszky, a moszkvai zsidó közösség egyik funkcionáriusa, súlyosan megsebesült, amikor a múlt héten behatolt egy ismeretlen huligán az Archipova utcában levő zsidó főtemplomba, a reggeli ima után, és vadászkéssel rátámadt az áldozatra, miközben azt kiabálta, hogy „mindnyájatokat megölünk”.
A lépcső vértől volt síkos és Chajjimovsky állapota válságos. A zsinagóga őrei elfogták a merénylőt, aki azt hangoztatta, hogy „mi ötven ezren vagyunk és levágunk benneteket”.
A merénylőt átadták a rendőrségnek. A 21 éves huligán neve Nikita Krivtson és ő másodéves egyetemi hallgató a moszkvai munkaügyi akadémián. Mellére horogkereszt van tetoválva és a merénylet időpontjában járom kés volt nála.
Adolf Sajevits moszkvai rabbi elmondta, hogy a „jelenlegi atmoszférában egy ilyen merénylet nem meglepő, sőt várható volt”. Tavaly egy kommunista képviselő, a párt egyik vezetője, Albert Makasev tábornok egy népgyűlésen követelte a „zsidók letartóztatását”. (NK)

Először Izraelben: Ipari Jesiva

Az új tanév kezdetén megnyílik Izraelben az első ipari jesiva ortodox körök kezdeményezésére és vezetésével.
Ebben a jesivában olyan növendékek fognak tanulni, akiknek nem fül a foguk a nehéz jesivai tanulmányokat folytatni, évek hosszú során – de azért vallásos miliőben akarnak maradni.
Az új ipari jesivában a növendékek fél napot fognak (csupán) szentelni a Talmud és a kommentátorok tanulmányozásának, míg a nap többi részében computert, elektronikát, autószerelést (mechanikát) fognak tanulni.
Az első fázisban száz tanítványt várnak, akik három osztályban fogják az összetett tananyagot elsajátítani, neves rabbik felügyelete alatt.

Misszionáriusok a Genezáret tó partján

Az elmúlt héten viharos tüntetés színhelye volt a Genezáret tó partja Kappernaum (Kfár Náchum) közelében, ahol egy misszionárius csoport, több tucat „megtévedt bárányt” (vagyis született zsidót) akart az egyházba áttéríteni, azáltal, hogy a tóban alámerülnek.
A Jád Leáchim nevű zsidó szervezet, amely életcéljának tűzte ki a lélekvadász misszionárius tevékenység meghiúsítását – egyébként ez Izraelben törvénybe ütköző cselekmény – tüntetést szervezett a tett színhelyén, ahol többszáz tibériási zsidó hangosan recitálta a Smá Jiszráélt (Halljad Izrael) és fennhangon zsoltárokat mondott, ezzel próbálván hatni a misszionáriusok áldozataira.
A végén mindössze három zsidót sikerült megmártani és így az „akolba terelni”, de ezek is azt mondták, hogy csak heccből csinálták az egészet. A Jád Leáchim szervezet feljelentette a tibériási rendőrségen a misszionáriusokat, tiltott tevékenységért. A potenciális térítettek közül többen azt mondták, pénzt ígértek nekik ha megmártóznak.

Felfedezték Prága legkorábbi zsidó temetőjét
Felfüggesztették egy cseh biztosítótársaság új, földalatti garázsának építését Prága központjában, miután egy zsidó temető maradványaira bukkantak. Feltételezések szerint ez a város legkorábbi zsidó temetője; mintegy 750 évvel ezelőtt létesítették, kétszáz évvel korábban, mint az óvárosban lévő híres temetőt.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 41. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás